Opća uredba o zaštiti podataka

 

Od svibnja 2018. godine na snagu stupa novi propis o zaštiti osobnih podataka koji će štititi osobne podatke korisnika, klijenata i zaposlenika. A1 je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka odredio koji se podaci

korisnika i klijenta prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava korisnika vezana uz iznošenje osobnih podataka.

 

U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o zaštiti osobnih podataka za A1 d.o.o., postaviti nam pitanje vezano uz zaštitu podataka te provjeriti popis provjerenih A1 partnera.

 Lista provjerenih partnera:

 

Članice TAG-a

 

 

 • G Mobile Telecommunications GmbH,
 • A1 Telekom Austria AG,
 • A1 digital GmbH,
 • FL1 (Liechtenstein),
 • A1 Slovenija,
 • A1 Bulgaria (Bugarska),
 • one.Vip DOO Skopje (Makedonija)
 • Vip Mobile (Srbija)

Pružatelji usluga za Ispis računa:

 

 • Print Centar Krapina d.o.o.
 • Cetis-Zg d.o.o.
 • Hitra Produkcija Dokumenata d.o.o.

Agencije za naplatu potraživanja:

 

 • Proxima centauri
 • Eos matrix
 • CEI Zagreb
 • Prima Solvent
 • Curator Bonorum
 • Autus ulaganja
 • Inkaso
 • McGrath & Arthur