Pomoć u kući Pomoć u kući

A1 Pomoć u kući

ORYX stručnjaci će ti u bilo koje doba dana pomoći oko hitne intervencije u tvom domu za samo 1,19 € mj.
broj telefona

Broj na koji prijavljuješ hitnu intervenciju.

24 sata

ORYX Asistencija ti je dostupna 24 sata na dan.

365 dana

Intervenciju možeš prijaviti bilo koji dan u godini.

Zašto ugovoriti A1 Pomoć u kući?

 A1 Pomoć u kući je usluga koju pruža ORYX Asistencija te korisnicima omogućuje organizaciju pomoći u hitnim slučajevima, obavljanje popravaka i otklanjanje kvara koji je nastao u stanu ili kući.
 

 Uslugu aktiviraš bez ugovorne obveze, a plaćaš samo 1,19 € mj.

Pomoć u kući Pomoć u kući

Što uključuje paket?

 Na raspolaganju su ti usluge vodoinstalatera, bravara, električara, stolara i staklara, a ako ni to nije dovoljno da tvoj dom bude vraćen u prvotno stanje, ORYX Asistencija će organizirati i potrebne dodatne radove.
Što uključuje paket Pomoć u kući Što uključuje paket Pomoć u kući
call centar

Call centar

0800 7078, 24/7, 365 dana u godini

bravar

Bravar

Kvarovi na vanjskim vratima i prozorima te otključavanje zaključanih vrata.

elektirčar

Električar

Kvarovi i oštećenja na električnim instalacijama unutar doma.

stolar

Stolar

Oštećenja i kvarovi na vanjskim vratima i prozorima doma.

vodoinstalater

Vodoinstalater

Kvarovi i oštećenja na vodovodnim instalacijama.

staklar

Staklar

Oštećenja na vanjskim vratima i prozorima.

Kako ugovoriti A1 pomoć u kući?

na našem webu prilikom narudžbe nove tarife na pretplatu, Homeboxa ili fiksne usluge (korak "Dodatne pogodnosti"):

Mobilne tarife Homebox Internet + TV
 

pozivom Službi za korisnike na broj 0800 1313
 

na našem prodajnom mjestu
 

u Moj A1 aplikaciji

kako ugovoriti pomoć u kući kako ugovoriti pomoć u kući

Što napraviti u slučaju hitne intervencije?

Hitnu intervenciju možeš prijaviti u bilo koje doba dana na sljedeći način:
 

 pozivom na besplatni broj 0800 7078 nakon čega će ORYX krenuti s procesom rješavanja hitne intervencije
 

 uslugu možeš koristiti 3 puta godišnje, do ukupnog godišnjeg iznosa od 200,00 €

 

Što napraviti u slučaju hitne intervencije? Što napraviti u slučaju hitne intervencije?
Pomoć u kući Pomoć u kući

A1 BLOG Ovo su najčešći kvarovi u tvom domu: Što možeš popraviti na svoju ruku, a kada je potrebno zvati majstora?

U nekim situacijama važna je brza reakcija kako ne bi došlo do veće štete, a pritom je potrebno angažirati dobrog i dostupnog majstora, što je uglavnom zahtjevna zadaća.  U članku saznaj koji su najčešći kvarovi u kućanstvu i kako im doskočiti.

  Pročitaj članak

Najčešća pitanja i odgovori

U kojim situacijama se mogu koristiti usluge uključene u sklopu A1 Pomoć u kući?

Korisnici usluge iz proizvoda pomoć u kući mogu koristiti u slučaju hitnih intervencija. Hitnim slučajevima smatraju se događaji za koje je nužno organizirati brzu intervenciju i sanaciju štete radi sprječavanja:
• daljnjeg oštećenja objekta i predmeta u objektu
• ugrožavanja zdravlja ili sigurnosti korisnika zbog štete u objektu
• neadekvatnog boravka korisnika zbog štete nastale u objektu

Pokriće kojih troškova je uključeno u sklopu asistencije?

Korištenje vodoinstalatera, električara, bravara, stolara i staklara do 3 puta godišnje, do ukupnog godišnjeg iznosa od 200 € koji uključuje troškove:
• isporuke pogodnosti proizvoda Pomoć u kući,
• troškove rada i
• putne troškove izvođača.

Koje točno usluge ulaze u paket A1 Pomoć u kući?

VODOINSTALATER
Usluga vodoinstalatera uključuje izlazak na intervenciju te vodoinstalaterske radove i zahvate na vodovodnim i odvodnim instalacijama
• Puknuće vodovodne cijevi
• Curenje vode na spojnim mjestima
• Curenje vode iz vodnog sustava centralnog grijanja
• Kvar na instalacijama odvodnih I kanalizacijskih cijevi koji je doveo do izlijevanja vode

ELEKTRIČAR
Usluga električara uključuje izlazak na intervenciju te električarske radove i zahvate na električnim instalacijama u objektu
• kratki spoj
• proboj izolacije
• iskakanje osigurača
• oštećenja na električnim instalacijama

BRAVAR
Usluga bravara uključuje izlazak na intervenciju te bravarske radove i zahvate na vanjskim otvorima objekta:
• Zaključana vrata
• Slomljeni ključ u bravi
• Slomljena brava
• Oštećena brava u slučaju provalne krađe
• Nemogućnost zaključavanja vanjskih vrata ili prozora

STAKLAR
Usluga staklara uključuje izlazak na intervenciju te staklarske radove i zahvate na vanjskim otvorima objekta
• razbijena stakla na vanjskim otvorima objekta uslijed nezgode, provale i sl.

STOLAR
Usluga stolara uključuje izlazak na intervenciju te stolarske radove i zahvate na vanjskim otvorima objekta
• Slomljena i oštećena vrata ili prozori (okvir ili krilo)
• Razbijeni prozori na vanjskim otvorima
• Nemogućnost zatvaranja vrata ili prozora

U kojem vremenskom periodu mogu očekivati dolazak majstora na kućnu adresu?

Usluga te odgovarajući popravak se izvršava u najkraćem mogućem roku od trenutka poziva kontaktnom centru, ovisno o vrsti popravka i vrsti kvara te lokaciji odnosno adresi objekta (npr. u slučajevima kada se objekt nalazi na otocima gdje ovismo o transportu).

Kada nisu pokriveni nastali troškovi u sklopu A1 Pomoći u kući?

Prema odredbama ovih Uvjeta korištenja nisu pokriveni nastali troškovi ako:
• korisnik ne nazove kontaktni centar ORYX-a za organizaciju intervencija Pomoć u kući odmah nakon utvrđivanja postojanja hitnog slučaja;
• posljedice nepogode otkloni korisnik ili izvođač kojeg nije uputio ORYX;
• je uzrok nezgode/štete nestručno rukovanje stvarima;
• korisnik daje lažne podatke o nastalom slučaju;
• namjerne radnje korisnika;
• ako su troškovi nastali kao posljedica potresa, požara i ostalih elementarnih nepogoda;
• ako su troškovi nastali kao posljedica nuklearne opasnosti, izravne ili neizravne veze s terorističkim djelovanjima ili ratom;
• kvar na kućanskim aparatima i uređajima;
• oštećenja plinskih cijevi ili curenja iz plinskih instalacija.

Uvjete korištenja usluge pročitaj ovdje.