Osiguranje ekrana tvojeg A1 mobilnog uređaja garantira ti popravak u slučaju štete ekrana mobitela ili tableta, bez obzira u kojoj zemlji je šteta nastala. 


 

Što u slučaju loma ekrana?

Štetni događaj loma ekrana prijavljuješ L'amie Službi za korisnike:
 

putem Moj A1 aplikacije i Moj A1 portala, svaki dan od 0-24h
 

na web stranicama L'amie
 

pozivom na L'amie broj 0800 8084, od ponedjeljka do petak od 9-17h

 

Koliko i kako plaćam?

prvih 30 dana besplatno, a nakon toga plaćaš 24 kune mjesečno putem A1 računa
 

bez ugovorne obveze, na rok od 5 godina i možeš otkazati bilo kada
 

ugovori osiguranje ekrana odmah pri kupovini uređaja ili u roku od 30 dana nakon kupovine na Moj A1 aplikaciji ili portalu
 

Gdje odnosim uređaj?

Nakon što L'amie prihvati tvoju prijavu
 

uređaj može preuzeti dostavna služba
 

možeš ga predati u poslovnicama Hrvatske pošte ili na A1 prodajnim mjestima
 

na isti način na koji si ga predao preuzeti ćeš popravljeni uređaj

Tvoj uređaj popravit će sigurne ruke ovlaštenog servisa.

Je li prvi odštetni zahtjev besplatan?

Prvi odštetni zahtjev za popravkom ekrana uređaja je besplatan. Za svaki slijedeći odštetni zahtjev koji je upućen istekom vremenskog razdoblja od 12 mjeseci od dana kada se dogodio prethodni Osigurani slučaj, korisniku neće biti naplaćeno učešće (odbitna franšiza) za popravak ekrana. Međutim, ako se slijedeći Osigurani slučaj dogodi unutar vremenskog razdoblja od 12 mjeseci od dana kada se dogodio prethodni Osigurani slučaj, korisnik plaća učešće (odbitna franšiza) u iznosu koji je naveden na Polici osiguranja (Ugovor o Osiguranju Ekrana), a učešće iznosi 10% maloprodajne cijene kupljenog uređaja dok za uređaje čija je maloprodajna cijena veća od 7.500 kn iznos učešća je 750 kn. Iznos učešća za popravak ekrana biti će obračunat na A1 mjesečnom računu nakon upućivanja odštetnog zahtjeva od strane korisnika i prihvaćanja istoga od strane L’amie.

Koliko iznosi premija osiguranja ekrana?

Mjesečna premija iznosi 24 kune za 1 osigurani ekran uređaja i naplaćuje se na A1 mjesečnom računu. Na prvom A1 mjesečnom računu biti će iskazana premija od 0 kuna za prvi period osiguranja i premija od 24 kune za sljedeći period osiguranja (kako bi osigurali da tvoj ekran uređaja uvijek bude osiguran).

Polica osiguranja

Možeš ugovoriti policu osiguranja ekrana za svaki novi uređaj (telefon ili tablet) iz ponude A1. Polica osiguranja ekrana vrijedi od dana ugovaranja na najdulji rok od 5 godina. Polica osiguranja je važeća sve dok na vrijeme podmiruješ svoje A1 mjesečne račune. Policu osiguranja (uslugu Osiguranja ekrana) možeš otkazati bilo kada:
Putem Moj A1 aplikacije i Moj A1 portala.
Slanjem emaila na Lamie adresu: osiguranjeekrana@lamie-direct.com uz navođenje sljedećih podataka: broj police, tel. broj linije, ime, prezime, adresa, tip/naziv uređaja, IMEI uređaja
ili slanjem pisma poštom na Lamie adresu: L’AMIE AG lifestyle insurance services, Hasnerstrasse 2, 4020 Linz, Austrija, uz navođenje sljedećih podataka: broj police, tel. broj linije, ime, prezime, adresa, tip/naziv uređaja, IMEI uređaja.

Tko je osiguravatelj i s kime ugovaram osiguravanje ekrana?

Osiguratelj ekrana je društvo za osiguranje iz druge EU države članice, Atlas Insurance PCC Limited (dalje: Atlas), koji trguje u odnosu na L´AMIE AG jedinicu (Cell), zaštićenu jedinicu (Protected Cell) u Atlasu. Atlas je osiguravajuće društvo osnovano na Malti u skladu sa Zakonom o osiguranju (poglavlje 403 zakona Malte) i pod nadzorom Uprave za financijske usluge Malte (Malta Financial Services Authority). Registracijski broj društva je C 5601, a adresa sjedišta je 48-50 Ta 'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, Malta.
Ugovor o Osiguranju Ekrana ugovarate s L´AMIE AG lifestyle insurance services, društvom registriranim u Trgovačkom registru Regionalnog suda u Linzu pod FN 393809g, sa sjedištem na adresi Hasnerstraße 2, 4020 Linz (dalje: L’AMIE), koje ugovor o osiguranju ekrana ugovara u ime i za račun osiguratelja temeljem važećeg ovlaštenja za svrhu ugovaranja („nositelja pokrića“). L’AMIE AG je registriran u registru posrednika u osiguranju pod GISA-brojem: 15302540. Ove se informacije mogu potražiti i provjeriti na www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister ili na www.hanfa.hr