Izvođenje građevinskih radova

Za sve upite vezane za izdavanje posebnih uvjeta građenja obratite nam se e-mailom na infrastruktura@A1.hr ili na broj telefona 01 4691 884.


Sukladno Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, A1 kao mrežni operator omogućuje osnovne informacije operatorima javne komunikacijske mreže o postojećoj infrastrukturi i građevinskim radovima.

Molimo podnesite pisani zahtjev sa točnim opisom podataka koje tražite i područja za koje se podaci traže na način kako je to propisano zakonom, zajedno sa preslikom potvrde  prethodne obavijesti izdane od strane Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti na adresu Odjel za regulatorne i EU poslove, Vrtni put 1, 10 000 Zagreb ili ga uputite e-mailom na RAffairs@A1.hr.

 

Objava namjere postavljanja (gradnje) svjetlovodne distribucijske mreže

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podgora DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podgora DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ41.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Budenec - Cerje DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zapruđe DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zapruđe DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Velika Kosnica DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ26.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ40.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ30.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Otočac DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ39.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gospić DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gospić DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zabok DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zabok DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Adamovec DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Belovar DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Goričica DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Kostrena DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Lužan DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ37.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ38.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Oroslavje DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Oroslavje DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Pakoštane-Drage DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Pakoštane-Drage DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Kuče DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ27.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ28.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ29.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovina DČ1pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Žerjavinec DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čepin DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Čepin DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Jagodno DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ29.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ36.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ23.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ24.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ25.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ26.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ24.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ25.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ26.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Soblinec DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Šašinovec DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Staro Čiče DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novo Čiče DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Velika Gorica DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Vinkovci DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovar DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovar DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovar DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ25.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji grad - Medveščak DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji grad - Medveščak DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Kutina DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Kutina DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Kutina DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Markovo Polje DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Markovo Polje DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Kastav DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Bjelovar DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Biograd na Moru DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Biograd na Moru DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - sjever DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ23.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ24.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ25.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ26.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ27.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ28.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Vinkovci DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ35.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ34.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ33.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ32.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ31.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ30.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ29.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ28.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ27.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ26.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ25.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ24.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ23.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ15 (Ježdovec DČ2).pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ11 (Ježdovec DČ1).pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ23.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ23.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novska DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji grad - Medveščak DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Donja Dubrava DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused - Vrapče DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused - Vrapče DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ43.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ44.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Prgomet) DČ45.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Prgomet) DČ46.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Primorski Dolac) DČ47.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ21.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ26.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ27.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ28.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ29.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ30.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ31.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ32.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ33.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ34.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ22.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ24.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ25.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ35.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ35.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ36.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ40.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ42.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ39.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ37.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ38.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ20.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Mičevec DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ18.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-sjever DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Bilje DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Bilje DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podstrana DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Bilje DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Kostrena DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podstrana DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Tučepi DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-jug DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-jug DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ19.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ8 proširenje.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ10.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ17.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-jug DČ2.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ16.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused-Vrapče DČ7.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ1 proširenje.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused-Vrapče DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novska DČ5 proširenje.pdf.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ9.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ15.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ14.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ8.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ1.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-sjever DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-sjever DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ3.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ10.pdf

Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ11.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ12.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ13.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ4.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ5.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ6.pdf

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ7.pdf

Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Podsljeme DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Podsljeme DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Umag DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Velika Mlaka DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Velika Mlaka DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Črnomerec DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Črnomerec DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Podsused - Vrapče DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Podsused - Vrapče DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Podsused - Vrapče DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ12
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Trešnjevka-sjever DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Trešnjevka-sjever DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Trešnjevka-sjever DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Bjelovar DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Rijeka DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ11
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ16
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ18
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ8
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ8
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Črnomerec DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ15
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ8
Objava namejre gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ17
Objava namjere gradnje SDM - Velika Gorica DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Vrapče DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Dubrovnik DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Split DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ13
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ14
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Tučepi DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Split DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb SesveteDČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb SesveteDČ7
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ11
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ12
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Peščenica Žitnjak DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Kostrena DČ2 
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ4 
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ 5 
Objava namjere gradnje SDM - Velika Gorica DČ 1 
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo  DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ 4
Objava namjere gradnje SDM - Gajnice DČ 1
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ8
Objava namjere gradnje SDm - Zagreb DOnja Dubrava DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Trogir 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava 6
Objava namjere gradnje SDM - Zadar 2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar 3
Objava namjere gradnje SDM - Brela 2
Objava namjere gradnje SDM - Brela 3
Objava namjere gradnje SDM - Đakovo 2
Objava namjere gradnje SDM - Novska 2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek 1
Objava namjere gradnje SDM - Osijek 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 8
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Kraljevečki Novaki 1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Kraljevečki Novaki 2
Objava namjere gradnje SDM - Križevci 1
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo 2
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo
Objava namjere gradnje SDM - Đakovo
Objava namjere gradnje SDM - Našice 1
Objava namjere gradnje SDM - Našice 2
Objava namjere gradnje SDM - Novska
Objava namjere gradnje SDM - Ogulin 2
Objava namjere gradnje SDM - Vrbovec 2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar
Objava namjere gradnje SDM - Brela
Objava namjere gradnje SDM - Nova Gradiška 2
Objava namjere gradnje SDM - Nova Gradiška
Objava namjere gradnje SDM - Požega 2
Objava namjere gradnje SDM - Požega
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 6
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Blato
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Granešina
Objava namjere gradnje SDM - Kostrena
Objava namjere gradnje SDM - Kutina 2
Objava namjere gradnje SDM - Kutina
Objava namjere gradnje SDM - Poreč 3
Objava namjere gradnje SDM - Vrbovec
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Odra
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Vrapče
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Žitnjak
Objava namjere gradnje SDM - Labin 3
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 5
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 4
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 7
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 8
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb-Čulinec
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb-Gajevo
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb- Hrašće
Objava namjere gradnje SDM - Rovinj 2
Objava namjere gradnje SDM - Đurđevac 1
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 3
Objava namjere gradnje SDM - Zg Oranice
Objava namjere gradnje SDM - Zg Sesvete 1
Objava namjere gradnje SDM - Zg Sesvete 2
Objava namjere gradnje SDM - Ogulin 1
Objava namjere gradnje SDM - Trogir 1
Objava namjere gradnje SDM - Virovitica 2
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 4
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 2
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 3
Objava namjere gradnje SDM - Metković 2
Objava namjere gradnje SDM - Metković 3
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 2
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 4
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 5
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 6
Objava namjere gradnje SDM - Virovitica
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 2
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 3
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava
Objava namjere gradnje SDM - Krapina
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 1
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 2
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 3
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar
Objava namjere gradnje SDM - Umag
Objava namjere gradnje SDM - Poreč
Objava namjere gradnje SDM - Pazin
Objava namjere gradnje SDM - Labin
Objava namjere gradnje SDM - Brestje
Objava namjere gradnje SDM - Poreč
Objava namjere gradnje SDM - Rovinj
Objava namjere gradnje SDM - Umag
Objava namjere gradnje SDM - Labin
Objava namjere gradnje SDM - Pazin
Objava namjere gradnje SDM - Ploče
Objava namjere gradnje SDM - Metković
Objava namjere gradnje SDM - Makarska

Interes operatora za pristup i korištenje prostora u pojedinom distrubucijskom čvoru naše svjetlovodne distribucijske mreže, iskazuje se pisanim putem na adresu A1 Hrvatska d.o.o., Odjel za regulatorne i EU poslove, Vrtni put 1, 10000 Zagreb ili e-mailom na adresu RAffairs@A1.hr s naznakom „Iskazivanje interesa za korištenje SDM".
 

Uz zahtjev moraju biti priložene sve stavke definirane člankom 9. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14) (kapacitet, volumen prostora unutar distribucijskog čvora, broj prespojnih (konektorskih) pozicija i način spajanja svjetlovodne distribucijske mreže na spojnu mrežu).
 

Navedena procedura iskazivanja interesa za korištenje svjetlovodne distribucijske mreže ne odnosi se upite za spajanje objekata krajnjih korisnika koji nisu obuhvaćeni u gore navedenim objavama namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže A1.


Interes krajnjih korisnika usluga za proširenje pokrivanja svjetlovodne mreže odnosno realizaciju priključenja krajnjih korisnika na svjetlovodnu mrežu izvan do sada najavljenih područja izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže, možete iskazati e-mailom na adresu NetworkExpansion@A1.hr 

Ljubazno molimo da takve upite ne šaljete na e-mail adrese infrastruktura@A1.hr i RAffairs@A1.hr . 

 

Tehnički uvjeti kanalice

Obrazac zahtjev

Obrazac specifikacija