Izvođenje građevinskih radova

Za sve upite vezane za izdavanje posebnih uvjeta građenja obratite nam se e-mailom na infrastruktura@A1.hr ili na broj telefona 01 4691 884.


Sukladno Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, A1 kao mrežni operator omogućuje osnovne informacije operatorima javne komunikacijske mreže o postojećoj infrastrukturi i građevinskim radovima.

Molimo podnesite pisani zahtjev sa točnim opisom podataka koje tražite i područja za koje se podaci traže na način kako je to propisano zakonom, zajedno sa preslikom potvrde  prethodne obavijesti izdane od strane Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti na adresu Odjel za regulatorne i EU poslove, Vrtni put 1, 10 000 Zagreb ili ga uputite e-mailom na RAffairs@A1.hr.

 

Objava namjere postavljanja (gradnje) svjetlovodne distribucijske mreže

Objava namjere postavljanja SDM - Pobri DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Popovača DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Popovača DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Škrljevo DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Umag DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Buševec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Čavle DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Blaškovec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ27

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Petrovina Turopoljska DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Petrinja DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Petrinja DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ30

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ29

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ31

Objava namjere postavljanja SDM - Nova Gradiška DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Nova Gradiška DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Našice DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Dubrovnik DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ27

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ42

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ41

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ40

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ39

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ38

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ37

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ36

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ35

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ34

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ33

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ32

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ30

Objava namjere postavljanja SDM - Selnica Šćitarjevska DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ29

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ28

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ27

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ25

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ31

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ30

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Matulji DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Matulji DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ42

Objava namjere postavljanja SDM - Matulji DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Matulji DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Matulji DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Podgora DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Podgora DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ41

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Budenec - Cerje DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Zapruđe DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Zapruđe DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Velika Kosnica DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ40

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ30

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Otočac DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ39

Objava namjere postavljanja SDM - Gospić DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Gospić DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Zabok DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Zabok DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Adamovec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Belovar DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Goričica DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Kostrena DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Lužan DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ37

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ38

Objava namjere postavljanja SDM - Oroslavje DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Oroslavje DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Pakoštane-Drage DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Pakoštane-Drage DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Sisak DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Kuče DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Metković DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ27

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ28

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ29

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Slavonski Brod DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Sveti Ivan Zelina DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Varaždin DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovina DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Žerjavinec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Čakovec DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Čepin DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Čepin DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Jagodno DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ29

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - zapad DČ36

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ25

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ25

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - Soblinec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Šašinovec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Staro Čiče DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novo Čiče DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Velika Gorica DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Vinkovci DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovar DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovar DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Vukovar DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ25

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji grad - Medveščak DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji grad - Medveščak DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Kutina DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Kutina DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Kutina DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Rugvica DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Markovo Polje DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Markovo Polje DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Kastav DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Bjelovar DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Biograd na Moru DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Biograd na Moru DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - sjever DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ25

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ27

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ28

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica - Žitnjak DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji Grad - Medveščak DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Vinkovci DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ35

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ34

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ33

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ32

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ31

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ30

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ29

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ28

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ27

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ25

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ15 (Ježdovec DČ2)

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ11 (Ježdovec DČ1)

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Split DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ23

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Novska DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb - istok DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Gornji grad - Medveščak DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Donja Dubrava DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka - jug DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Stenjevec DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused - Vrapče DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused - Vrapče DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ43

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ44

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Prgomet) DČ45

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Prgomet) DČ46

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Primorski Dolac) DČ47

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ21

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ26

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ27

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ28

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ29

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ30

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ31

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ32

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ33

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (otok Čiovo) DČ34

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Split) DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ22

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ24

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ25

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ35

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ35

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Trogir) DČ36

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ40

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ42

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ39

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ37

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela (Općina Marina) DČ38

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ20

Objava namjere postavljanja SDM - Mičevec DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-istok DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ18

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-sjever DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Bilje DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Bilje DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Podstrana DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Bilje DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Kostrena DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Osijek DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Podstrana DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Rijeka DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Tučepi DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Solin DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-jug DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-jug DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Maksimir DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Podsljeme DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ19

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ8 proširenje

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kaštela DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Dugo Selo DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ10

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Ivanić Grad DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Kloštar Ivanić DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Križ DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - PRŠI Brckovljani DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ17

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-jug DČ2

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Zadar DČ16

Objava namjere postavljanja SDM - Sesvete DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused-Vrapče DČ7

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ1 proširenje

Objava namjere postavljanja SDM - Podsused-Vrapče DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Novska DČ5 proširenje

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ9

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ15

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ14

Objava namjere postavljanja SDM - Črnomerec DČ8

Objava namjere postavljanja SDM - Trnje DČ1

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-sjever DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Trešnjevka-sjever DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Peščenica-Žitnjak DČ3

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ10

Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ11

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ12

Objava namjere postavljanja SDM - Gornja Dubrava DČ13

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ4

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ5

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ6

Objava namjere postavljanja SDM - Novi Zagreb-zapad DČ7

Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Črnomerec DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Podsljeme DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Podsljeme DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Umag DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Velika Mlaka DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Velika Mlaka DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Črnomerec DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Črnomerec DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Podsused - Vrapče DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Podsused - Vrapče DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Podsused - Vrapče DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ12
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Trešnjevka-sjever DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Trešnjevka-sjever DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Trešnjevka-sjever DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Bjelovar DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Rijeka DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ11
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ16
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ18
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ8
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ8
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Črnomerec DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ15
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ8
Objava namejre gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ17
Objava namjere gradnje SDM - Velika Gorica DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Vrapče DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Dubrovnik DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Split DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ13
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ14
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Tučepi DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Split DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb SesveteDČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb SesveteDČ7
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ11
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ12
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Peščenica Žitnjak DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Kostrena DČ2 
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ4 
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ 5 
Objava namjere gradnje SDM - Velika Gorica DČ 1 
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo  DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ 4
Objava namjere gradnje SDM - Gajnice DČ 1
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ8
Objava namjere gradnje SDm - Zagreb DOnja Dubrava DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Trogir 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava 6
Objava namjere gradnje SDM - Zadar 2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar 3
Objava namjere gradnje SDM - Brela 2
Objava namjere gradnje SDM - Brela 3
Objava namjere gradnje SDM - Đakovo 2
Objava namjere gradnje SDM - Novska 2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek 1
Objava namjere gradnje SDM - Osijek 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 8
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Kraljevečki Novaki 1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Kraljevečki Novaki 2
Objava namjere gradnje SDM - Križevci 1
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo 2
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo
Objava namjere gradnje SDM - Đakovo
Objava namjere gradnje SDM - Našice 1
Objava namjere gradnje SDM - Našice 2
Objava namjere gradnje SDM - Novska
Objava namjere gradnje SDM - Ogulin 2
Objava namjere gradnje SDM - Vrbovec 2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar
Objava namjere gradnje SDM - Brela
Objava namjere gradnje SDM - Nova Gradiška 2
Objava namjere gradnje SDM - Nova Gradiška
Objava namjere gradnje SDM - Požega 2
Objava namjere gradnje SDM - Požega
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 6
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Blato
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Granešina
Objava namjere gradnje SDM - Kostrena
Objava namjere gradnje SDM - Kutina 2
Objava namjere gradnje SDM - Kutina
Objava namjere gradnje SDM - Poreč 3
Objava namjere gradnje SDM - Vrbovec
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Odra
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Vrapče
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Žitnjak
Objava namjere gradnje SDM - Labin 3
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 5
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 4
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 7
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 8
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb-Čulinec
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb-Gajevo
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb- Hrašće
Objava namjere gradnje SDM - Rovinj 2
Objava namjere gradnje SDM - Đurđevac 1
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 3
Objava namjere gradnje SDM - Zg Oranice
Objava namjere gradnje SDM - Zg Sesvete 1
Objava namjere gradnje SDM - Zg Sesvete 2
Objava namjere gradnje SDM - Ogulin 1
Objava namjere gradnje SDM - Trogir 1
Objava namjere gradnje SDM - Virovitica 2
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 4
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 2
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 3
Objava namjere gradnje SDM - Metković 2
Objava namjere gradnje SDM - Metković 3
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 2
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 4
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 5
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 6
Objava namjere gradnje SDM - Virovitica
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 2
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 3
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava
Objava namjere gradnje SDM - Krapina
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 1
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 2
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 3
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar
Objava namjere gradnje SDM - Umag
Objava namjere gradnje SDM - Poreč
Objava namjere gradnje SDM - Pazin
Objava namjere gradnje SDM - Labin
Objava namjere gradnje SDM - Brestje
Objava namjere gradnje SDM - Poreč
Objava namjere gradnje SDM - Rovinj
Objava namjere gradnje SDM - Umag
Objava namjere gradnje SDM - Labin
Objava namjere gradnje SDM - Pazin
Objava namjere gradnje SDM - Ploče
Objava namjere gradnje SDM - Metković
Objava namjere gradnje SDM - Makarska

Interes operatora za pristup i korištenje prostora u pojedinom distrubucijskom čvoru naše svjetlovodne distribucijske mreže, iskazuje se pisanim putem na adresu A1 Hrvatska d.o.o., Odjel za regulatorne i EU poslove, Vrtni put 1, 10000 Zagreb ili e-mailom na adresu RAffairs@A1.hr s naznakom „Iskazivanje interesa za korištenje SDM".
 

Uz zahtjev moraju biti priložene sve stavke definirane člankom 9. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14) (kapacitet, volumen prostora unutar distribucijskog čvora, broj prespojnih (konektorskih) pozicija i način spajanja svjetlovodne distribucijske mreže na spojnu mrežu).
 

Navedena procedura iskazivanja interesa za korištenje svjetlovodne distribucijske mreže ne odnosi se upite za spajanje objekata krajnjih korisnika koji nisu obuhvaćeni u gore navedenim objavama namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže A1.


Interes krajnjih korisnika usluga za proširenje pokrivanja svjetlovodne mreže odnosno realizaciju priključenja krajnjih korisnika na svjetlovodnu mrežu izvan do sada najavljenih područja izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže, možete iskazati e-mailom na adresu NetworkExpansion@A1.hr 

Ljubazno molimo da takve upite ne šaljete na e-mail adrese infrastruktura@A1.hr i RAffairs@A1.hr . 

 

Tehnički uvjeti kanalice

Obrazac zahtjev

Obrazac specifikacija