Izvođenje građevinskih radova

Za sve upite vezane za izdavanje posebnih uvjeta građenja obratite nam se e-mailom na infrastruktura@A1.hr ili na broj telefona 01 4691 884.


Sukladno Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, A1 kao mrežni operator omogućuje osnovne informacije operatorima javne komunikacijske mreže o postojećoj infrastrukturi i građevinskim radovima.

Molimo podnesite pisani zahtjev sa točnim opisom podataka koje tražite i područja za koje se podaci traže na način kako je to propisano zakonom, zajedno sa preslikom potvrde  prethodne obavijesti izdane od strane Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti na adresu Odjel za regulatorne i EU poslove, Vrtni put 1, 10 000 Zagreb ili ga uputite e-mailom na RAffairs@A1.hr.

 

Objava namjere postavljanja (gradnje) svjetlovodne distribucijske mreže

Sukladno članku 8. stavku 2. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14) A1 d.o.o. objavljuje namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže.

Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ16
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ18
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ8
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ8
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Črnomerec DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ15
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Sesvete DČ8
Objava namejre gradnje SDM - Zagreb Stenjevec DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ17
Objava namjere gradnje SDM - Velika Gorica DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Vrapče DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Dubrovnik DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Split DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ13
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ14
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Novska DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Tučepi DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ5
Objava namjere gradnje SDM - Split DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb SesveteDČ6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb SesveteDČ7
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ10
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ11
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ12
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Peščenica Žitnjak DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Gajnice DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ6
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ4
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ2
Objava namjere gradnje SDM - Kaštela DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Kostrena DČ2 
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ4 
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ 5 
Objava namjere gradnje SDM - Velika Gorica DČ 1 
Objava namjere gradnje SDM - Viškovo  DČ1
Objava namjere gradnje SDM - Zadar DČ 4
Objava namjere gradnje SDM - Gajnice DČ 1
Objava namjere gradnje SDM - Osijek DČ3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava DČ8
Objava namjere gradnje SDm - Zagreb DOnja Dubrava DČ7
Objava namjere gradnje SDM - Trogir 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Donja Dubrava 6
Objava namjere gradnje SDM - Zadar 2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar 3
Objava namjere gradnje SDM - Brela 2
Objava namjere gradnje SDM - Brela 3
Objava namjere gradnje SDM - Đakovo 2
Objava namjere gradnje SDM - Novska 2
Objava namjere gradnje SDM - Osijek 1
Objava namjere gradnje SDM - Osijek 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 8
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 9
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 6
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava 7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Kraljevečki Novaki 1
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Kraljevečki Novaki 2
Objava namjere gradnje SDM - Križevci 1
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo 2
Objava namjere gradnje SDM - Dugo Selo
Objava namjere gradnje SDM - Đakovo
Objava namjere gradnje SDM - Našice 1
Objava namjere gradnje SDM - Našice 2
Objava namjere gradnje SDM - Novska
Objava namjere gradnje SDM - Ogulin 2
Objava namjere gradnje SDM - Vrbovec 2
Objava namjere gradnje SDM - Zadar
Objava namjere gradnje SDM - Brela
Objava namjere gradnje SDM - Nova Gradiška 2
Objava namjere gradnje SDM - Nova Gradiška
Objava namjere gradnje SDM - Požega 2
Objava namjere gradnje SDM - Požega
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 6
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 7
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Blato
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 2
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 3
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Dubrava 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb_Granešina
Objava namjere gradnje SDM - Kostrena
Objava namjere gradnje SDM - Kutina 2
Objava namjere gradnje SDM - Kutina
Objava namjere gradnje SDM - Poreč 3
Objava namjere gradnje SDM - Vrbovec
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Odra
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Vrapče
Objava namjere gradnje SDM - ZG-Žitnjak
Objava namjere gradnje SDM - Labin 3
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 5
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 4
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 7
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 8
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 5
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb-Čulinec
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb-Gajevo
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb- Hrašće
Objava namjere gradnje SDM - Rovinj 2
Objava namjere gradnje SDM - Đurđevac 1
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 3
Objava namjere gradnje SDM - Zg Oranice
Objava namjere gradnje SDM - Zg Sesvete 1
Objava namjere gradnje SDM - Zg Sesvete 2
Objava namjere gradnje SDM - Ogulin 1
Objava namjere gradnje SDM - Trogir 1
Objava namjere gradnje SDM - Virovitica 2
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 4
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 2
Objava namjere gradnje SDM - Makarska 3
Objava namjere gradnje SDM - Metković 2
Objava namjere gradnje SDM - Metković 3
Objava namjere gradnje SDM - Ploče 2
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 4
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 5
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 6
Objava namjere gradnje SDM - Virovitica
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 2
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 3
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar 4
Objava namjere gradnje SDM - Zagreb Dubrava
Objava namjere gradnje SDM - Krapina
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 1
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 2
Objava namjere gradnje SDM - Vinkovci 3
Objava namjere gradnje SDM - Vukovar
Objava namjere gradnje SDM - Umag
Objava namjere gradnje SDM - Poreč
Objava namjere gradnje SDM - Pazin
Objava namjere gradnje SDM - Labin
Objava namjere gradnje SDM - Brestje
Objava namjere gradnje SDM - Poreč
Objava namjere gradnje SDM - Rovinj
Objava namjere gradnje SDM - Umag
Objava namjere gradnje SDM - Labin
Objava namjere gradnje SDM - Pazin
Objava namjere gradnje SDM - Ploče
Objava namjere gradnje SDM - Metković
Objava namjere gradnje SDM - Makarska

Interes za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže iskazuje se pisanim putem na adresu A1 Hrvatska d.o.o., Odjel za regulatorne i EU poslove, Vrtni put 1, 10000 Zagreb ili e-mailom na adresu RAffairs@A1.hr s naznakom „Iskazivanje interesa za korištenje SDM", a uz zahtjev moraju biti priložene sve stavke definirane člankom 9. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).