​​​​​​​Pristup mreži 


Putem usluge Pristup mreži možete koristiti infrastrukturu potrebnu za slanje i primanje SMS i MMS poruka.


 

Zainteresirana stranka koja želi koristiti uslugu Pristup mreži treba ispuniti sljedeće uvjete:

1.

Posjedovati odgovarajuće odobrenje za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga izdano od nadležnog regulatornog tijela.

2.

Imati stalni pristup internetu.

 

3.

Osoba koja podnosi zahtjev mora biti A1 online pretplatnik i imati A1 online korisničko ime i lozinku.

Nakon potpisivanja ugovora za uslugu Pristup mreži, korisnik dobiva pristup razvojnoj okolini na kojoj se obavlja testiranje usluge.

Nakon što se cijeli proces testiranja uspješno odradi na testnoj okolini, usluga prelazi u komercijalnu fazu i moguće ju je ponuditi na tržištu.

Za početak korištenja usluge Pristup mreži, zainteresirana stranka treba napraviti sljedeće korake:

 

1) Dostaviti zahtjev za pregovore radi ostvarivanja Pristupa mreži (zahtjev se nalazi na dnu stranice), te:

Presliku potvrde o podnošenju prethodne prijave za obavljanje javnih elektroničkih komunikacijskih usluga izdane od nadležnog regulatornog tijela

Zahtjev i pripadajući dokumenti dostavljaju se na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., Odjel za veleprodaju i partnerstva, Vrtni put 1, P.P. 470, HR-10000 Zagreb.

 

2) Ispuniti inicijalni zahtjev na A1 web stranicama. Osoba koja podnosi zahtjev mora biti A1 online pretplatnik i imati A1 online korisničko ime i lozinku.

Važno je detaljno ispuniti cijeli zahtjev s cjelokupnim opisom željene usluge i traženim funkcionalnostima.

 

Po primitku svih zahtjevanih dokumenata, A1 će provjeriti ispravnost sadržaja i u predviđenom periodu (15 dana) kontaktirati zainteresiranu stranku. U slučaju da su pristigli dokumenti nepotpuni ili neispravni, A1 će o tome izvjestiti drugu stranu kako bi u drugoj iteraciji bili dostavljeni korektni podaci.
 

Prije potpisivanja Ugovora, zainteresirana stranka obvezna je dostaviti:

• izvadak iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od mjesec dana (original ili ovjerena preslika)
• presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Davatelja usluga
• punomoć u slučaju da potpisnik Ugovora nije osoba navedena u izvatku iz sudskog registra
• potvrdu o plaćenoj inicijalnoj naknadi


Zahtjev za pristup mreži
Zahtjev za otvaranje/zatvaranje kratkih kodova
Zahtjev za uslugu naplate
Kratki kodovi za SMS i MMS usluge

Kako bi se što više olakšao razvoj usluga, A1 je komunikaciju zasnovao na web servisima, čime je jednostavnost sučelja prema osnovnim mrežnim uslugama i elementima osigurana. Cijela komunikacija zasnovana je na Parlay X standardu čije se specifikacije mogu pronaći na stranicama Parlay grupe.
 

http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/29199-01.htm
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/29199-02.htm
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/29199-03.htm
 

Na ovaj način omogućen je pristup A1 mreži putem standardiziranog sučelja bez poznavanja složenih protokola za komunikaciju.

Nadalje, A1 je osigurao i dvije verzije SDK, jedan baziran na .NET, a drugi na Java razvojnom okruženju, te je na taj način omogućio razvojnim timovima da odaberu okruženje u kojem žele raditi.
 

Parlay X Specifikacija za web servise [1,16 MB]
Java API [3.5 MB]
NET API [9.0 MB]

Kratki SMS brojevi/kodovi dostupni za korištenje su formata: peteroznamenkasti 60xxx, šesteroznamenkasti 6xxxxx i 8xxxxx i brojevi iz područja 800xxx. 
Slanje SMS poruka na posebne SMS brojeve/kodove naplaćuje se prema cijenama u tablici: 
Broj na koji se šalje SMS poruka Cijena SMS poruke (uključen PDV)
60xxx 0,32 €
6x1xxx 0,11 €
6x2xxx 0,16 €
6x3xxx 0,25 €
6x4xxx 0,33 €
6x5xxx 0,41 €
6x6xxx 0,49 €
6x7xxx 0,82 €
8xxxxx Redovna cijena SMS poruke
800xxx 0 €
Kratki MMS brojevi/kodovi dostupni za korištenje su formata: šesteroznamenkasti 6xxxxx i 8xxxxx. 
Slanje MMS poruka na posebne MMS brojeve/kodove naplaćuje se prema cijenama u tablici:
Broj na koji se šalje MMS poruka Cijena MMS poruke (uključen PDV)
65xxxx 0,32 €
6x4xxx 0,33 €
6x5xxx 0,41 €
6x6xxx 0,49 €
6x7xxx 0,82 €
8xxxxx Redovna cijena MMS poruke