Ako nemate IT odjel, mi smo tu za vas!

Profesionalni servisi

Profesionalni servisi idealna su usluga za vas ako nemate vlastiti IT odjel i stručnjake ili se maksimalno želite posvetiti svome temeljnom poslovanju. Usluga se sastoji od niza aktivnosti A1 stručnjaka, koje vam omogućuju nesmetan rad IT i telekom infrastrukture, opreme i usluga. 

rjesenje

CJELOVITO RJEŠENJE

Cjelovito rješenje integrirano u sve segmente poslovanja

testiranje

TESTIRANJA

Testiranje izvodivosti koncepta, pilotiranje rješenja (PoC) i dokazivanje poslovne opravdanosti

savjet

STRUČNI SAVJETI

Stručni savjeti za planiranje, implementaciju i optimizaciju rješenja

podrska

PODRŠKA

Operativna podrška i rješenje koje se oslanja na više dobavljača
Usluge koje nudimo:
 

Security CheckUp

 Predstavlja izvještaj za korisnika s informacijama o sigurnosnim incidentima na korisničkoj mreži.

 Sigurnosnom provjerom LAN mreže utvrđuju se mogućnosti za poboljšanjem postojećeg korisničkog rješenja i budućom višom razinom sigurnosti korisničke lokalne mreže. 

 Za sigurnosnu provjeru koristi se funkcionalnost CheckPoint Security Gateway uređaja (kojeg u periodu 2-3 tjedana za korisnika osigurava A1 Hrvatska) i pomoću kojeg se dobiva sveobuhvatno izvješće o događajima, prijetnjama i rizicima unutar korisničke lokalne mreže.

 Sigurnosna provjera ukazuje na napredne mogućnosti i dodatna poboljšanja kod implementacije naprednog Firewall rješenja u korisnikovoj mreži.

 Prilikom implementacije ispituju se web aplikacije koje se koriste, web stranice koje se posjećuju, virusi/ransomware/wormove/botove koji se neotkriveno (engl. under radar) šire i sl. te se vizualiziraju nastali incidenti i daje praktične preporuke za sanaciju putem niza predefiniranih predložaka izvještaja. 

 Prilikom završetka, korisnik se informira izvještajem o mogućnostima saniranja utvrđenih prijetnji s ciljem smanjenja rizika i unaprjeđenja sigurnosti IT mreže. Utvrđuju se mrežni parametri potrebni za sizing NGFW-a.
 

IaaS servisi

 Kreiranje i  modifikacija postavki servera.

 Podešavanje mrežnih postavki (DNAT i SNAT pravila, edge gateway firewall i sl.).

 Standardna instalacija OS-a na VM s ISO datotekama.

 Prilagođena instalacija OS-a i nadogradnje.

 Učitavanje (engl. upload) i priprema kataloga za ISO instalaciju.

BaaS servisi

 Instalacija i konfiguriranje Veeam backupa.

 Rješavanje problema (engl. troubleshooting ) Veeam backupa.

 Instalacija agenata na korisnička računala.

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene izvedenog kao jedinstveni sustav ili kao više podsustava u jednoj ili više građevina s mogućnosti povezivanja u zajedničku cjelinu koju nazivamo lokalne računalne mreže (LAN).

Umrežavanje računala unutar ureda omogućuje dijeljenje podataka kojima se pristupa s bilo kojeg uređaja unutar mreže.

Instaliramo pasivnu i aktivnu mrežnu opremu. Pasivna oprema se sastoji od kablova, konektora, razvodnog panela (patch panela, switching panela, punch-down panela), komunikacijskih ormara i sustava za napajanje električnom energijom (vodovi, sklopke i naponske letve, sustav za hlađenje).

Aktivnu komunikacijsku opremu sačinjavaju uređaji koji koriste izvor električne energije i koji omogućuju aktivno upravljanje mrežnim prometom. Sastoji se od računala i servera koji stvaraju promet te preklopnika (engl. switch) i usmjerivača (engl. router) koji usmjeravaju promet od izvora do odredišta.