Obavijest o primjeni indeksne klauzule

A1 Hrvatska prošle je godine uvela indeksnu klauzulu u Opće uvjete poslovanja, cjenike i uvjete korištenja. Navedena klauzula omogućuje usklađivanje mjesečnih naknada za usluge i opcije jednom godišnje u odnosu na iznos inflacije u prethodnoj godini. 

Prema Državnom zavodu za statistiku prosječna godišnja stopa inflacije za 2023. godinu iznosi 8,0%.  S obzirom na navedeno, A1 Hrvatska od 1. lipnja 2024. uvećava iznos mjesečnih naknada za 6,9%, što je manje od službene stope inflacije. 

Povećanje se odnosi na puni iznos mjesečnih naknada tarifa, paketa i opcija definiranih službenim Cjenikom bez obračunatih popusta. Napominjemo kako se popusti na koje korisnici imaju pravo nastavljaju koristiti sukladno ugovorenim uvjetima. Na ostale stavke računa, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta, jednokratne naknade, rate za uređaje i sl. ne primjenjuje se indeksna klauzula te navedene naknade ostaju neizmijenjene. 


Primjer obračuna mjesečne naknade na računu:
Korisnik je ugovorio tarifu koja po službenom Cjeniku, bez popusta, prije primjene indeksne klauzule iznosi 22,90 EUR (s PDV-om). Zbog ugovorene promocije korisnik ostvaruje popust na mjesečnu naknadu u iznosu od 3,00 EUR što znači da korisnikov mjesečni račun prije primjene indeksne klauzule (bez drugih stavki potrošnje), iznosi 19,90 EUR (s PDV-om). Primjenom indeksne klauzule od 6,9% na punu cijenu po Cjeniku, nova mjesečna naknada po Cjeniku iznosi 24,48 EUR. Na taj iznos primjenjuje se ugovoreni popust od 3,00 EUR te novi iznos mjesečne naknade koju korisnik plaća iznosi 21,48 EUR.

*iznosi popusta u primjeru informativnog su karaktera i nisu prikaz stvarno ugovorenih uvjeta  Novi iznosi mjesečnih naknada primjenjuju se od 1. lipnja 2024., što znači da će prvi račun s uvećanim iznosom biti isporučen u srpnju 2024. Primjena indeksne klauzule ne omogućuje raskid ugovora bez naknade.

Detaljnije informacije korisnici mogu saznati pozivom na broj 0800 091 091.
 

Što je to indeksna klauzula?

Indeksna klauzula je odredba u Općim uvjetima poslovanja koja uvodi mogućnost usklađivanja mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije (koja može biti pozitivna i negativna), a koju objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS) u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu. Indeksna klauzula uobičajena je u poslovnim odnosima.

 

Zašto povećavate mjesečne naknade tarifa, opcija, paketa / zašto primjenjujete indeksnu klauzulu?

Svjesni smo da povećanje cijena nije nikada dobrodošlo, no uzimajući u obzir visoku stopu inflacije koja je u 2023. bila 8%, A1 Hrvatska povećava mjesečne naknade tarifa, opcija i paketa u iznosu koji je manji od navedene stope. 
 

Na koje proizvode i usluge za privatne korisnike se odnosi povećanje?

Povećanje se odnosi na iznose mjesečnih naknada Vaših tarifa, paketa i opcija definiranih službenim Cjenikom. Iznimno, ne uvećavaju se iznosi mjesečnih naknada roaming i međunarodnih opcija na koje se inače primjenjuje indeksna klauzula.

Indeksna klauzula ne primjenjuje se za korisnike bonova.

Na ostale stavke računa, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta, jednokratne naknade, rate za uređaje, najam sadržaja iz Videoteke i sl. ne primjenjuje se indeksna klauzula te navedene naknade ostaju neizmijenjene. Ugovorene popuste nastavljate i dalje koristiti.
 

Na koje proizvode i usluge za poslovne korisnike se odnosi povećanje?

Povećanje se odnosi na iznose mjesečnih naknada Vaših tarifa, paketa i opcija definiranih službenim Cjenikom. Iznimno, ne uvećavaju se iznosi mjesečnih naknada roaming i međunarodnih opcija na koje se inače primjenjuje indeksna klauzula. Na ostale stavke računa, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta, M2M tarife i opcije, ICT usluge, posebne ponude koje se pripremaju za velike poslovne korisnike, jednokratne naknade, rate za uređaje i sl. ne primjenjuje se indeksna klauzula te navedene naknade ostaju neizmijenjene. Ugovorene popuste nastavljate i dalje koristiti. Detaljnije informacije možete provjeriti u službenom Cjeniku.
 

Kada ću primiti prvi račun sa uvećanom cijenom?

Novi iznosi mjesečnih naknada primjenjuju se od 1. lipnja 2024., što znači da ćete prvi račun s uvećanim iznosom primiti u 7. mjesecu.
 

Mogu li sada raskinuti ugovor bez naknade za prijevremeni raskid?

Primjena indeksne klauzule ne omogućuje raskid usluge bez naknade.