Obavijest o izmjeni Općih uvjeta poslovanja od 10.3.2023.

Obavještavamo vas da 10.3.2023. objavljujemo izmjenu Općih uvjeta poslovanja kojom se rok za primjenu indeksne klauzule, u slučaju pozitivne stope inflacije, produljuje do kraja kalendarske godine. Ova administrativna izmjena ne omogućuje dodatno pravo na raskid ugovora bez naknade. 

Obavijest o uvođenju indeksne klauzule

U skladu s primjenjivom regulativom, od 10. veljače 2023. A1 mijenja Opće uvjete poslovanja A1 Hrvatska d.o.o., Cjenik elektroničkih komunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. te Uvjete korištenja pojedinih usluga. 

Navedene izmjene odnose se na uvođenje indeksne klauzule koja omogućuje usklađivanje mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije i deflacije. 

Stopa inflacije/deflacije mjeri se Indeksom potrošačkih cijena kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS) svake godine u siječnju, a predstavlja godišnji prosječni indeks potrošačkih cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u prethodnoj godini. 

Na koji se način primjenjuje indeksna klauzula? 
U slučaju primjene indeksacije i usklađivanja cijena, obavijestit ćemo Vas najkasnije 30 dana prije primjene novih cijena. 

Indeksacija se primjenjuje samo na mjesečne naknade usluga i opcija, što znači da se ne primjenjuje na potrošnju prometa (cijene poziva, slanja SMS/MMS poruka, prijenosa podataka), jednokratne naknade, mjesečne rate za obročnu otplatu uređaja i sl. 

S obzirom na spomenute promjene, korisnici imaju pravo na raskid ugovora bez naknade u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti koje su im poslane početkom siječnja.

Sve navedene izmjene u cijelosti će biti objavljene 10. siječnja 2023. na internetskoj stranici A1.hr, a detaljnije informacije privatni korisnici mogu dobiti i na broju telefona 0800 900 830, a poslovni korisnici na broju 0800 091 091.
 

Dobio sam obavijest na računu za veljaču o izmjeni Općih uvjeta poslovanja, o čemu se radi?

Opći uvjeti poslovanja se mijenjaju radi usklađenja s novim mišljenjem HAKOM-a prema kojem su operatori dobili pravo da u slučaju pozitivne inflacije primjene indeksnu klauzulu do kraja kalendarske godine u kojoj je objavljena stopa inflacije. Prema prvom mišljenju HAKOM-a, definiran je bio rok od 90 dana za primjenu pozitivne stope inflacije od objave stope inflacije. 
U slučaju negativne stope inflacije, i dalje vrijedi pravilo da se indeksna klauzula mora primijeniti 90 dana od objave službene stope inflacije.

 

Imam li zbog nove izmjene Općih uvjeta poslovanja (izmjena od 10.3.2023.) pravo na raskid bez naknade?

Ne, jer izmjena ide u korist korisnika jer se eventualni datum primjene odgađa za kasnije.

 

Što se mijenja u Općim uvjetima poslovanja / svim dokumentima koje ste nabrojali u obavijesti poslanoj korisnicima?

U Opće uvjete poslovanja, Cjenik i Uvjete korištenja dodaje se indeksna klauzula. 

 

Što je to indeksna klauzula?

Indeksna klauzula je odredba u Općim uvjetima poslovanja koja uvodi mogućnost usklađivanja mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije (koja može biti pozitivna i negativna), a koju objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS) u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu. Indeksna klauzula uobičajena je u poslovnim odnosima.
 

Koji je zakonski temelj za uvođenje indeksne klauzule i otkada je to moguće?

Indeksnu klauzulu moguće je uvesti prema Zakonu o obveznim odnosima. Indeksna klauzula dopušta odredbu ugovora kojom se iznos novčane obveze veže za promjenu cijena usluga izraženih indeksom cijena utvrđenim od ovlaštene osobe (u ovom slučaju Državni zavod za statistiku).

Navedena stavka nije novost u Zakonu o obveznim odnosima te je uobičajena u poslovnim odnosima.
 

Zašto A1 Hrvatska uvodi indeksnu klauzulu?

S obzirom na višegodišnje nestabilne tržišne uvjete, A1 uvodi klauzulu koja omogućuje prilagodbu monetarnim kretanjima i tržišnim uvjetima. 
 

Što uvođenje indeksne klauzule znači za korisnike usluga?

Promjena korisničke dokumentacije u ovom trenutku ne donosi izravne promjene, ali omogućuje usklađivanje mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije. 
 

Moram li prihvatiti indeksnu klauzulu?

Indeksna klauzula je dio Općih uvjeta poslovanja, Cjenika i Uvjeta korištenja pojedine usluge. Ako ne prihvaćate indeksnu klauzulu, imate pravo na raskid ugovora bez naplate u roku od 2 mjeseca od primitka obavijesti.
 

Kada i gdje se objavljuje stopa inflacije i u kojem roku od objave je moguća primjena indeksne klauzule?

Stopu inflacije objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS) na stranici www.dzs.hr u siječnju za prethodnu godinu. Rok za primjenu indeksne klauzule je 90 dana od objave u slučaju negativne stope inflacije, a u slučaju pozitivne stope inflacije rok za primjenu je do kraja kalendarske godine u kojoj je objavljena stopa inflacije.
 

Kada ćemo znati hoće li A1 Hrvatska primijeniti indeksnu klauzulu?

O primjeni indeksne klauzule ćete biti obaviješteni minimalno 30 dana prije primjene.
 

Postoje li primjeri u drugim industrijama ili zemljama ove prakse?

Članice A1 grupe u Austriji i Bugarskoj imaju sličnu praksu već godinama kao i telekomunikacijski operatori u Velikoj Britaniji, Irskoj, Poljskoj.  Indeksnu klauzulu je moguće pronaći u osiguravajućoj industriji, građevinskoj, kod zakupa poslovnih prostora i sl.
 

Koje usluge su obuhvaćene ovom izmjenom?

Usluge na koje se odnosi ova izmjena moguće je provjeriti u Cjeniku od 10.1.2023.

Prepaid usluge (korisnici bonova), korisnici javne nabave i korisnici ICT usluga nisu obuhvaćeni izmjenom.

Izmjena se NE primjenjuje na jednokratne naknade, potrošnju prometa (cijene poziva, slanja SMS/MMS poruka, prijenosa podataka), mjesečne rate za obročnu otplatu uređaja.