Kako mogu provjeriti svoju potrošnju putem Moj A1 usluge?

Potrošnju možeš vidjeti na početnom ekranu Moj A1 aplikacije (kartica "Moj A1").

Je li ti odgovor pomogao?