Koristim bonove. Što sve mogu raditi u aplikaciji?

Kao A1 korisnik na bonove u aplikaciji Moj A1 možeš:

  • provjeriti stanje korisničkog računa i datum isteka bona
  • pregledati obnove bonova u posljednja 3 mjeseca
  • provjeriti uključene minute, SMS, MB i dr.
  • obnoviti A1 račun na bonove
    • kreditnom karticom => link na webshop
    • skeniranjem bona (ili klasična obnova unosom 14-znamenkastog broja)
  • saznati informacije o trenutnoj tarifi te ju promijeniti
  • promijeniti status raznih opcija i paketa (ovisno o tarifi)

Elementi u izborniku te popis dostupnih servisa razlikuju se ovisno o grupi i tipu korisnika, tarifnom modelu i sl.

Je li ti odgovor pomogao?