Tko sve može koristiti Moj A1 aplikaciju?

Usluga je namijenjena A1 privatnim pretplatnicima, korisnicima A1 na bonove te A1 poslovnim korisnicima*.

*Aplikacija primarno nije namijenjena Administratorima tvrtke zbog kompleksnosti prikaza i administracije. Administratori tvrtke uslugu mogu koristiti na razini korisničkog broja na poslovnoj liniji koju koriste, a dostupni su im i određeni servisi na razini tvrtke, isključivo za pregled, ali NE i za aktivaciju.

 

Je li ti odgovor pomogao?