Kako mogu provjeriti koliko sam bonova kupio?

Provjeru svih kupljenih bonova možeš vidjeti u „Potrošnji“. U „Potrošnji“ je moguće vidjeti kojeg je točno datuma kupljen bon te njegov iznos.
 

Je li ti odgovor pomogao?