Kako znam da su mi računi plaćeni?

Da su ti svi računi plaćeni, možeš vidjeti u kartici „Računi“. Ako imaš više usluga na svom A1 profilu, potrebno je odabrati uslugu za koju želiš vidjeti podatke. Nakon odabira dolaziš na novu karticu gdje možeš vidjeti sve svoje račune tijekom posljednjih 6 mjeseci, ali se isto tako na početku zaslona nalazi informacija jesu li svi računi podmireni. Ako računi nisu podmireni, pojavit će te opcija da podmiriš dugovanje.
 

Je li ti odgovor pomogao?