Kako kupiti dodatnu opciju svojem djetetu?

Ako imaš master odnosno upravljačka prava nad djetetovom linijom, ista će ti biti vidljiva u Moj A1 aplikaciji te ju je potrebno odabrati u padajućem izborniku. 

Zatim se pozicioniraš u karticu "Shop" gdje ćeš vidjeti sve opcije i usluge koje su dostupne na odabranoj (djetetovoj) tarifi. 

Odabereš željenu opciju i klikneš na "Aktiviraj".
 

Je li ti odgovor pomogao?