Do kada moram platiti račun?

Račun je potrebno platiti do datuma dospijeća navedenog na uplatnici računa. Datum dospijeća možeš provjeriti i na Moj A1 usluzi ili aplikaciji.

Je li ti odgovor pomogao?