Kaon 4020

 

Uključivanjem digitalnog prijamnika, na TV ekranu pojavljuje A1 logo. U prvom koraku instalacije, vrši se nadogradnja sustava. Koraci provjere Internet veze i nadogradnje sustava ispisuju se ispod A1 loga.
Po uspješnoj nadogradnji sustava na ekranu se pojavljuje logo A1 TV usluge i time započinju koraci instalacije A1 TV usluge.
Nakon koraka provjere/ažuriranja verzije software-a, na ekranu će se prikazati poruka dobrodošlice, nakon čega slijede koraci u kojima ćeš:

1) Postaviti jezik sučelja
2) Definirati PIN
3) Definirati razinu roditeljske zaštite
4) Složiti se sa A1 izjavom o zaštiti osobnih podataka
5) Pokrenuti pretraživanje programa (samo u slučaju realizacije usluge putem kabelske infrastrukture)
6) Dati ime svom digitalnom prijamniku Uključivanjem digitalnog prijamnika, na TV ekranu pojavljuje A1 logo.

U prvom koraku instalacije, vrši se nadogradnja sustava.
Koraci provjere Internet veze i nadogradnje sustava ispisuju se ispod A1 loga.
Po uspješnoj nadogradnji sustava na ekranu se pojavljuje logo A1 TV usluge i time započinju koraci instalacije A1 TV usluge.
Nakon koraka provjere/ažuriranja verzije software-a, na ekranu će se prikazati poruka dobrodošlice, nakon čega slijede koraci u kojima ćeš: 1 2 3 1 2 3 … i A1 TV usluga je spremna za korištenje…

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

TV program možeš promijeniti:
 - odabirom broja programa putem numeričkih tipki daljinskog upravljača ili
 - CH tipkama za promjenu programa (jedan program gore ili dolje u listi programa) ili odabirom programa iz Virtualnog TV rasporeda koji dostupan pritiskom na navigacijsku tipku gore

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Kad se digitalni prijamnik uključi, u središnjem dijelu Početnog ekrana (HOME) prikazuje sadržaj uživo sa zadnje gledanog TV programa.
Za prikaz tog TV sadržaja na cijelom ekranu odaberi video u središtu Početnog ekrana ili prečac 'TV uživo' i odabir potvrdi pritiskom na tipku (OK), ili jednostavno pritisni tipku EXIT.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Pogledaj od početka omogućava gledanje propuštenog TV sadržaja do 3 dana unatrag kao i gledanje od početka sadržaja koji se prikazuje uživo, a dostupna je na programima s oznakom.

S početkom prikazivanja TV sadržaja na cijelom ekranu, u dnu ekrana prikazuje se Info traka sa nazivom programa, nazivom TV sadržaja i trajanjem. Info traku možeš bilo kad pozvati i ukloniti pritiskom na navigacijsku tipku dolje.

Dobro je znati: Navigacijske tipke možeš koristiti za vremenski pomak sadržaja, lijevo za 30 sekunda unatrag i desno za 10 sekunda unaprijed

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Inicijalnom instalacijom, u TV rasporedu prikazani su svi programi koji su dostupni u A1 TV usluzi (lista: A1 Svi programi).
Međutim ako te zanima što se večeras prikazuje na filmskim programima, možeš odabrati pregled programa iz predefinirane liste A1 Filmski programi.

Listu programa možeš odabrati u prečacu Liste programa na Početnom ekranu (HOME) ili u tijeku pretraživanja TV rasporeda ili gledanja TV sadržaja pritiskom na plavu tipku i odabirom opcije liste programa.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši

Za povratak digitalnog prijamnika na tvorničke postavke prati navigaciju Postavke / Sistem / Povratak na tvorničke postavke Povratak na tvorničke postavke također je moguće inicirati isključivanjem digitalnog prijamnika putem strujne sklopke, i ponovnim uključivanjem uz istovremeni pritisak tipke za uključivanje iz stanja mirovanja s prednje strane uređaja.
Povratak na tvorničke postavke nema utjecaja na postavljenu razinu Roditeljske zaštite, kao ni na sadržaj koji se nalazi pod prečacem Moj TV kutak.

Je li vam ovo pomoglo?

Ispiši