Centar za sigurniji internet

Projekt „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013) financiran je iz programa Department C - Connecting Europe Facility (CEF) i započeo je s provedbom 1. srpnja 2015. godine, a A1 Hrvatska partner je na ovom projektu od 1. srpnja 2016. do danas.
 

Koordinator projekta: Partneri projekta: Kontakt osoba:
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera,
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti,
Grad Osijek,
A1 Hrvatska d.o.o.
Korporativne komunikacije
komunikacije@A1.hr

Opći cilj projekta

Financiranjem ovog projekta sredstvima Europske unije održava se rad Centra za sigurniji internet Hrvatske koji je usmjeren na osnaživanje djece, ali i svih građana da koriste Internet i mrežne tehnologije na pozitivan, odgovoran i siguran način te steknu digitalne vještine potrebne za sudjelovanje u digitalnoj ekonomiji. U okviru projekta planira se postavljanje i širenje nacionalnih platformi za pokretanje niza usluga za sigurniji internet.
centar za sigurniji internet centar za sigurniji internet

Specifični ciljevi projekta

Specifični su ciljevi projekta vezani uz daljnji razvoj i promociju centra za podršku i informiranje djece, roditelja, učitelja i drugih koji rade s djecom o ispravnoj i sigurnijoj upotrebi interneta.

Ti ciljevi uključuju:
1. Poboljšanje Helpline usluge za prijavljivanje i pružanje pomoći u vezi sa štetnim kontaktima (grooming), ponašanjima (internetsko zlostavljanje - cyber bullying) i internetskim sadržajima,

2. daljnje održavanje Hotline usluge za praćenje i prijavu online sadržaja koji uključuju protukazokonito seksulano zlostavljanje djeteta.

centar za sigurniji internet centar za sigurniji internet

Dan sigurnijeg interneta


Uz partnerstvo na projektima,  A1 Hrvatska svake godine partnerski sudjeluje u obilježavanju Dana sigurnijeg interneta u školama diljem Hrvatske s ciljem promicanja odgovornijeg, sigurnijeg, uvažavajućeg i kreativnog korištenja interneta i digitalnih tehnologija, posebno među djecom i mladim osobama.

Tijekom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta 6. veljače 2018. godine, A1 Hrvatska pridružila se potpisivanju „Povelje o sigurnosti djece na internetu“. Tada su tri mobilna operatora, HAKOM, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu te Centar za sigurniji Internet uz podršku Ureda pravobraniteljice za djecu potpisali prvu Povelju o sigurnosti djece na internetu u Hrvatskoj.

A1 Hrvatska je također podržala rad Centra za sigurniji internet pokretanjem 
www.sini.hr platforme koja nudi niz edukativnih članaka, materijala za djecu, mlade, roditelje i stručnjake o sigurnom korištenju interneta.