Uvjeti korištenja Moj A1 mobilne aplikacije

 

1. Osnovne informacije o usluzi Moj A1 mobilna aplikacija
 

1.1. Moj A1 mobilna aplikacija je usluga (u daljnjem tekstu Usluga) koja A1 korisnicima omogućava korištenje mobilne aplikacije za provjeru potrošnje, pregled određenih korisničkih i pretplatničkih podataka te ostalih usluga koje se odnose na korisničku liniju na njihovim mobilnim uređajima.
 

1.2. Usluga je dostupna je privatnim i pravnim osobama koje se koriste uslugom mobilne telefonije u telekomunikacijskoj mreži A1d.o.o.
 

1.3. Usluga je dostupna samo privatnim korisnicima usluge, isključivo pretplatničkih tarifnih modela, u javnoj nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži A1 d.o.o.
 

1.4. Pristup Usluzi omogućen je direktno ukoliko se koristi A1 podatkovna mreža, odnosno putem korisničkog imena i lozinke ukoliko korisnik koristi Wi-Fi mrežu.
 

1.5.  Korisnik je suglasan da je vlasnik broja telefona s kojim se registrirao ili kojeg koristi za pristup podacima unutar Usluge.
 

1.6. Korisnik potvrđuje da korisničko ime i lozinka koje koristi za Uslugu, imaju važenje njegovog vlastoručnog potpisa pri pregledu dostupnih informacija ili promjeni statusa određenih servisa unutar Usluge.
 

1.7. Korisnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku te mobilni uređaj kako bi se zaštitio od njihovog neovlaštenog korištenja, odnosno neovlaštenog korištenja Usluge.
 

1.8. A1 ne preuzima odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke  ili mobilnog uređaja kako bi se došlo do informacija vezanih uz drugu osobu, te bilo kakvu štetu nastalu eventualnim neovlaštenim korištenjem Usluge.
 

1.9. Usluga omogućava ograničen broj servisa u odnosu na web verziju Moj A1 usluge.
 

1.10. Usluga primarno nije namijenjena Administratorima tvrtke (poslovni korisnici s upravljačkim Master pravima) zbog kompleksnosti prikaza i administracije. Administratori tvrtke Uslugu mogu koristiti na razini korisničkog broja na poslovnoj liniji koju koriste, a dostupni su im i određeni servisi na razini tvrtke.
 

1.11. U slučaju internog prijenosa poslovne linije s jednog korisnika na drugog, dužnost je tvrtke obavijestiti A1 o potrebi brisanja aktualnog korisničkog imena i lozinke, a sve u cilju sprječavanja neovlaštenog korištenja podataka, odnosno neovlaštenog korištenja Moj A1 usluge. U slučaju da tvrtka ne ispuni obvezu iz ove točke A1 neće snositi odgovornost za eventualno neovlašteno korištenje podacima.
 

1.12. Elementi u izborniku Usluge te lista dostupnih servisa razlikuju se ovisno o grupi i tipu korisnika, tarifnom modelu i dr.
 

1.13. Korištenjem usluge Moj A1 korisnik može uključiti primanje računa bez papirnate verzije čime račun prima isključivo u digitalnom obliku na Moj A1 ili putem e-maila. Uslugu nije moguće isključiti putem Moj A1 usluge.
 

1.14. Usluga omogućava pamćenje pristupnih podataka za pristup Usluzi putem Wi-Fi mreže. Uključenje „Zapamti podatke za prijavu" korisnik radi na vlastitu odgovornost. Obaveza je svakog korisnika u slučaju otuđenja ili gubitka uređaja, te u slučaju promjene vlasnika uređaja ili trajnog nekorištenja, promijeniti pristupnu lozinku, odnosno isključiti pamćenje pristupnih podataka ili vratiti uređaj na tvorničke postavke (reset). Odjava u aplikaciji (log out), isključuje opciju „Zapamti podatke za prijavu".
 

1.15. Radi zaštite neovlaštenog ulaska u aplikaciju, korisnik može uključiti zaštitu otiskom prsta (finger print). Ukoliko je uz otisak prsta uključena i opcija „Zapamti podatke za prijavu", tada korisnik na Wi-Fi mreži pristupa aplikaciji samo otiskom prsta, jednako kao i na A1 podatkovnoj mreži.
 

1.16. Od verzije aplikacije 1.4.0 omogućen je prikaz A1 prodajnih mjesta. Aplikacija će koristiti lokaciju korisnika samo za pozicioniranje u odnosu na prodajna mjesta.
 

1.17. Od verzije 2.0, omogućeno je privatnim korisnicima plaćanje računa kreditnom karticom (Amex, Master Card, Visa i Dinersa) ili debitnom Maestro karticom. U tom slučaju korisnik se preusmjerava na tzv. Payment gateway ovlaštenog pružatelja usluge - Corvus. Podaci s kartice ne zapisuju se u A1 sustavima sukladno važećim propisima.
 


2. Korištenje Usluge
 

2.1. Preduvjet za korištenje Usluge posjedovanje je mobilnog uređaja na kojem je aplikacija podržana tj. za koje je izrađena odgovarajuća verzija aplikacije.
 

2.2. Usluga je razvijena u suradnji s tvrtkom Infinum d.d., a dostupna je kao "native" mobilna aplikacija za uređaje s iOS i Android operacijskim sustavom.
 

Moj A1 aplikacija dostupna je na Android uređajima s Android operativnim sustavom inačice 5 i višim te se može preuzeti putem Google Playa.
iOS aplikacija dostupna je na iPhone uređajima s iOS operativnim sustavom minimalne inačice 9 i višim te se može preuzeti putem Apple Store-a.
S 1.10.2018. korisnicima koji nemaju odgovarajući Android operativni sustav (inačica 5 I više) i korisnicima koji nemaju odgovarajući iOS operativni sustav (inačica 9 I više) neće biti omogućena nadogradnja Moj A1 aplikacije na najnoviju verziju. 
Određene funkcionalnosti i usluge bit će dostupne samo u novoj verziji aplikacije (verzija 3.0  I više)
S 1.10.2018. Moj A1 apliakcija više ne podržava Windows opreativni sustav te aplikacija za Windows Phone uređaje neće biti dostupna za preuzimanje ni korištenje. 
Korisnici koji na svojim uređajima nemaju verziju aplikacije 2.0 I višu, neće više moći koristiti aplikaciju ukoliko ne naprave nadogradnju na najnoviju verziju. 
Aplikacija je razvijena za rad s originalnim verzijama operativnog sustava te A1 ne preuzima odgovornost za prilagodbu aplikacije
2.3. Korištenje Usluge započinje pokretanjem mobilne aplikacije "Moj A1".
2.4. Aplikacija se ne može prenositi na drugi uređaj nego se može koristiti isključivo na onom uređaju na kojem je bila prvotno preuzeta (downloadana) ili pred-instalirana. Odgovornost je korisnika ažurirati aplikaciju novim verzijama kako bi imao aplikaciju s ispravljenim eventualnim greškama i nadograđenu novim funkcionalnostima i poboljšanjima.
 

2.5. Podaci i usluge kojima se pristupa koristeći uslugu možda neće biti dostupni u svakom trenutku. Korisnik neće smatrati A1 odgovornim za bilo kakve greške u radu aplikacije ili eventualno kašnjenje u prijenosu podataka.
 

2.6. Svaki A1 korisnik dužan je zaštiti svoj uređaj od neovlaštenog korištenja pristupne točke na svom uređaju.
 

2.7. A1 nije odgovoran za eventualnu štetu koju Korisnik pretrpi u slučaju nezaštićene bežične WLAN veze.
 

2.8. Prigodom korištenja portala Moj A1, preusmjeravanjem na isti iz mobilne aplikacije ili bilo kojeg dijela A1 web stranica (webshop/A1), A1 može pohraniti određene informacije putem kolačića (''cookie'') na računalo korisnika. Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. A1 koristi privremene kolačiće (''Session cookies'') i stalne kolačiće (''Persistent cookie''). Kolačići obično mogu spremati Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Za mjerenje posjećenosti A1 koristi Google analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema kolačiće, možete to učiniti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A1 koristi kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih proizvoda i usluga, te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika mogli zanimati. Prikazivanje oglasa koje korisniku dostavlja A1 ili partner omogućuje se putem kolačića koje A1, odnosno treća strana može postaviti u Web-preglednik korisnika. Korisnik uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg Web preglednika.

A1 isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluga i kvalitete sadržaja na A1 korisničkim stranicama u svim slučajevima odabira uređenja primanja kolačića od strane Korisnika.
 

2.9. Preuzimanjem i korištenjem Usluge korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

 

3. Naplata Usluge
 

3.1. Prilikom preuzimanje aplikacije (download) sa marketa naplaćuje se prijenos podataka po naknadama iz tarifnog modela podataka u slučaju da se koristi A1 podatkovna mreža što vrijedi i za svako sljedeće ažuriranje aplikacije (update).
 

Nakon verzije 1.4.0 u besplatni promet nije uključeno skidanje karata koje se koristi za pozicioniranje u odnosu na prodajna mjestu u servisu „Prodajna mjesta".

3.3. Prijenos podataka prilikom korištenja Usluge u inozemstvu (roaming) naplaćuje se prema važećem cjeniku iz tarifnog modela za prijenos podataka u inozemstvu za slučaj da se koristi podatkovna mreža A1 roaming partnera.
 

3.4. Korisnik može kupovati određene pakete i opcije. Prije kupovine paketa ili opcije korisnik će vidjeti cijenu naknade, izraženu sa PDV-om. Nakon što je korisnik uključio paket/opciju njegov A1 na bonove ili A1 račun bit će terećen za odabrani iznos.
 

3.5. Kupovanjem paketa, opcija ili korištenjem specifičnih usluga koje generiraju trošak (npr. Obnova računa na bonove preko pretplatničkog računa) korisnik prihvaća uvjete korištenja odabrane usluge. Uvjeti korištenja za svaku pojedinu uslugu dostupni su na www.A1.hr.
 

3.6. Korisnik preuzima odgovornost za kupovine usluge na svojoj SIM kartici.  A1 ne preuzima nikakvu odgovornost za troškove koji mogu nastati ako korisnik drugoj osobi  da/posudi  svoju SIM karticu ili uređaj.

 

4. Primjena Općih uvjeta poslovanja
 

4.1. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja A1d.o.o. dostupni na internetskoj stranici www.A1.hr/uvjeti-koristenja za korisnike usluga u A1 mreži kao i drugi A1 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje korisnik koristi.

 

5. Pravo izmjene 
 

5.1. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješten putem službene web stranice www.A1.hr ili na drugi primjeren način.
 

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.10.2018. godine.