Akt o digitalnim uslugama

Od 17. veljače 2024. godine počinje se primjenjivati Uredba (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama).
Akt o digitalnim uslugama predstavlja sveobuhvatan skup novih pravila kojima se uređuju odgovornosti pružatelja digitalnih usluga, a njegov cilj je stvaranje sigurnijeg i pravednijeg internetskog okruženja za potrošače i trgovačka društva u Europskoj uniji (EU) uz skup pravila za učinkovitiju zaštitu potrošača i njihovih temeljnih prava, definiranje jasnih odgovornosti internetskih platformi i društvenih mreža, rješavanje nezakonitog sadržaja i proizvoda, govora mržnje i dezinformacija, postizanje veće transparentnosti uz bolje izvješćivanje i nadzor i poticanje inovacije, rasta i konkurentnosti na unutarnjem tržištu EU-a. 


A1 Hrvatska d.o.o. kao pružatelj usluga posredovanja prema članku 14. Akta o digitalnim uslugama objavljuje Uvjete korištenja usluga posredovanja prema Aktu o digitalnim uslugama koje možete preuzeti ovdje.


Za sva pitanja vezana za provedbu Akta o digitalnim uslugama i Uvjete korištenja usluga posredovanja prema Aktu o digitalnim uslugama, korisnicima je omogućena izravna komunikacija s A1 putem jedinstvene kontaktne točke: kontakt_DSA@a1.hr.