Podmirio sam dugovanje, kada ću opet moći pozivati/surfati/gledati TV programe?

Nakon knjiženja uplate. Potrebna su dva do tri radna dana da se uplaćeni iznos prebaci na A1 žiro-račun.
Očekivani datum ponovnog uključenja usluge možeš provjeriti ovdje.

Je li ti odgovor pomogao?