Može li tvrtka plaćati jedan dio računa, a privatnu potrošnju djelatnik?

Da. VPN privatni račun usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji žele potpunu kontrolu troškova na poslovnom računu za mobilne govorne usluge. Osim toga, usluga donosi i mogućnost aktivacije privatnih paketa na privatnim računima zaposlenika.
Tvrtka određuje limit za poslovni dio računa u iznosu od 0 do 1 000 kn. Sva potrošnja nakon tog limita obračunava se na privatnom računu zaposlenika. Mjesečna naknada za tarifu, opcije i usluge koje su uključene na zahtjev tvrtke te mjesečna naknada za korištenje mreže i uporabu radijske frekvencije nisu obuhvaćene limitom i uvijek se plaćaju na poslovnom računu.
Ako tvrtka neke mobilne usluge smatra nepotrebnima ili poslovno neopravdanima, umjesto zabrane tih usluga, može ih odrediti kao Privatne usluge koje se uvijek naplaćuju na privatnom računu, neovisno o iznosu limita.

Više o usluzi možeš pročitati ovdje.

Je li ti odgovor pomogao?