Kako mogu promijeniti tarifu kroz Moj A1?

Promjenu tarife možeš zatražiti u kartici „Shop“. Pod dostupnim tarifama ćeš vidjeti sve tarife među kojima možeš odabrati onu koju želiš. Nakon odabira tarife klikni na „Aktiviraj“.

Je li ti odgovor pomogao?