Jedinstvena kontaktna točka za komunikaciju s nadležnim tijelima prema Aktu o digitalnim uslugama

A1 Hrvatska d.o.o. kao pružatelj usluga posredovanja prema Aktu o digitalnim uslugama objavljuje jedinstvenu kontaktnu točku za komunikaciju koja je namijenjena isključivo za tijela država članica Europske unije, Europsku komisiju, Europski odbor za digitalne usluge i Koordinatora za digitalne usluge Republike Hrvatske: 

SPOC_DSA_official_bodies@a1.hr

 

Jezici za komunikaciju putem jedinstvene kontaktne točke su hrvatski i engleski.

Single point of contact for the communication with the official bodies

A1 Hrvatska L.t.d. as a provider of intermediary services under the Act on Digital Services hereby publishes a single point of contact for communication that is intended exclusively for the authorities of the member states of the European Union, the European Commission, the European Board for Digital Services and the Digital Services Digital Services Coordinator of the Republic of Croatia:

SPOC_DSA_official_bodies@a1.hr

 

The languages for communication with the single point of contact are English and Croatian.