Nova fiksna naknada na računima za fiksne usluge od rujna 2019
14.11.2019

Sva poboljšanja fiksnih usluga iziskuju povećana ulaganja, a samim time i veće troškove poslovanja. 

Kako bismo pratili trendove i omogućili najkvalitetniju uslugu na tržištu i u budućnosti, od 1. rujna 2019. godine svi će naši postojeći i novi korisnici fiksnih paketa na računu imati iskazanu stavku Pristup uslugama fiksne mreže u iznosu od 20 kn mjesečno (s uključenim PDV-om). 

Ta će stavka biti obračunata na mjesečnim računima počevši od računa za rujan 2019. koji ste primili u listopadu.

Više o novoj naknadi pročitajte ovdje.