Zahtjevi za uključenje i promjene

Trebaš zahtjev za uključenje usluge? Trebaš privremeno isključenje određene usluge ili trebaš promijeniti korisnika linije?

Sve potrebne zahtjeve možeš preuzeti sa sljedećih linkova: