Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima Ivanić-Grada, Kaštela i Grada Solina


A1 Hrvatska provodila je tri projekta sufinancirana sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu Poziva 'Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima'.

Svrha spomenutih projekata je doprinos povećanju nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) ulaganjem u izgradnju širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA mreža) u područjima bez širokopojasne infrastrukture te bez dostatnog komercijalnog interesa, u cilju maksimalnog povećanja socijalne i ekonomske dobrobiti.

Provedba projekata se odvija sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanima s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. 

Nositelj projekta: Kontakt osoba:
A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija Martina Dragičević, direktorica odjela za regulatorne poslove i EU fondove, EUBB@A1.hr

Projekt: „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Ivanić-Grada“

Cilj predmetnog projekta je izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i LTE (eng. Long Term Evolution) tehnologijama na području klastera Ivanić-Grad, čime će se omogućiti NGA širokopojasni pristup internetu za ukupno 17.979 korisnika. Projekt se provodi na području više međusobno povezanih jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije, uključujući Grad Ivanić-Grad, Grad Dugo Selo, Općinu Brckovljani, Općinu Kloštar Ivanić te Općinu Križ. Projekt se sastoji od sljedećih projektnih aktivnosti: Projektiranje, nadzor i ishođenje dozvola, Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije, Opremanje pristupnih čvorova i završnih točaka mreže, Upravljanje projektom te Promidžba i vidljivost.
 

Ukupna vrijednost projekta:   102.480.004,25 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi:   9.987.454,38 EUR
EU udio u financiranju projekta: 4.778.904,96 EUR
Razdoblje provedbe:  1. siječnja 2015. – 31. prosinca 2023.
Partner na projektu: Grad Ivanić-Grad

 

Projekt: „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Kaštela“

Cilj predmetnog projekta je izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i LTE (eng. Long Term Evolution) tehnologijama na području klastera Kaštela, čime će se omogućiti NGA širokopojasni pristup internetu za ukupno 23.837 korisnika. Projekt se provodi na području više međusobno povezanih jedinica lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, uključujući Grad Kaštela, Grad Trogir, Grad Split, Općinu Lećevica, Općinu Marina, Općinu Okrug, Općinu Prgomet, Općinu Primorski Dolac te Općinu Seget. Projekt se sastoji od sljedećih projektnih aktivnosti: Projektiranje, nadzor i ishođenje dozvola, Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije, Opremanje pristupnih čvorova i završnih točaka mreže, Upravljanje projektom te Promidžba i vidljivost.
 

Ukupna vrijednost projekta:  15.048.532,81 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi 14.686.095,84 EUR
EU udio u financiranju projekta: 6.835.268,50 EUR
Razdoblje provedbe: 15. siječnja 2015. – 31. prosinca 2023.
Partner na projektu: Grad Kaštela

 

Projekt: „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Solinu“

Cilj predmetnog projekta je izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreža) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i LTE (eng. Long Term Evolution) tehnologijama na području Grada Solina, čime će se omogućiti NGA širokopojasni pristup internetu za ukupno 2.904 korisnika. Projekt se sastoji od sljedećih projektnih aktivnosti: Projektiranje, nadzor i ishođenje dozvola, Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije, Opremanje pristupnih čvorova i završnih točaka mreže, Upravljanje projektom te Promidžba i vidljivost.
 

Ukupna vrijednost projekta:  2.087.064,49 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi: 2.043.339,18 EUR
EU udio u financiranju projekta: 994.127,20 EUR
Razdoblje provedbe:  1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2023.
Partner na projektu: Grad Solin

 

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

 Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost A1 Hrvatska d.o.o.