Kodeks ponašanja u A1 Hrvatska


Sa svojim zaposlenicima radimo na razvoju poslovanja kako bismo zadovoljili potrebe "nove ekonomije" u vremenu digitalizacije.
Naša zajednička poslovna strategija, kao i naša vodeća načela, tim, povjerenje i agilnost, daju nam smjernice o tome kako raditi i živjeti digitalno.