Kako umetnuti SIM karticu u MyKi uređaj?

Utor za umetanje SIM kartice nalazi se s lijeve bočne strane sata. Pomakni remen sata kako bi pristupio utoru i umetni SIM karticu tako da čip kartice bude okrenut prema dolje.

Je li ti odgovor pomogao?