Kako radi opcija lociranja putem MyKija?

MyKi upotrebljava do 24 satelita kako bi prikazao lokaciju uređaja.
Svi sateliti na svijetu funkcioniraju samo u vanjskoj sredini i zbog toga, kada je uređaj na otvorenome, primaš savršeno precizne informacije o njegovoj lokaciji.
Kada je u zatvorenome, MyKi se povezuje s najbližom A1 baznom stanicom.
Kada se uređaj ponovno nađe na otvorenome, uspostavlja se signal sa satelitom i u aplikaciji dobivaš precizne informacije o lokaciji uređaja.

Je li ti odgovor pomogao?