Mogu li SIM karticu izvaditi iz 5G Homeboxa-a i prebaciti u drugi uređaj?

SIM karticu iz 5G Homebox-a je moguće koristiti i u drugom uređaju, ali preporučamo da zbog najboljeg iskustva koristiš A1 5G Homebox uređaj koji je testiran i prilagođen za korištenje na 5G mreži.
 

Je li ti odgovor pomogao?