Na mojoj adresi postoji 5G pokrivenost ali mi je rečeno da ne mogu uključiti 5G Homebox uslugu, zašto?

Kapacitet koji je dostupan na pojedinoj baznoj stanici je limitiran te je moguće da zbog održavanja kvalitete mreže i stabilnosti usluge za sve korisnike trenutno nije moguće aktivirati dodatne 5G Homebox usluge. Moguće je da će usluga u dogledno vrijeme biti opet omogućena. Preporučamo da provjeriš ostale opcije dostupne na tom području, uključujući u 5G Internet.
 

Je li ti odgovor pomogao?