U kakvom stanju treba biti rabljeni uređaj za koji korisnik želi napraviti procjenu?

Uređaj treba sadržavati sve dijelove (ekran, bateriju, kućište…). Ne mora se nužno moći upaliti.    
 

Je li ti odgovor pomogao?