Što mi potrebno za gledanje A1 TV usluge?

Aktivna A1 TV usluga i uređaj na kojem ćeš gledati uslugu.
 

Je li ti odgovor pomogao?