Trenutno koristim A1 mobilnu tarifu. Mogu li prijeći na nove tarife?

Da, možeš prijeći na nove tarife u skladu s Uvjetima korištenja promjene pretplatničke tarife.

 

Je li ti odgovor pomogao?