Tko može aktivirati Netflix preko A1?

Netflix preko A1 mogu aktivirati A1 korisnici mobilnih govornih pretplatničkih tarifa i fiksnog internet priključka.
U ponudi su dostupni: 

  • Netflix Osnovni paket,
  • Netflix Standardni paket i
  • Netflix Premium paket

Je li ti odgovor pomogao?