Ima li eSIM sve karakteristike kao i fizički SIM: serijski broj, PIN/PUK, pohranu kontakt brojeva?

eSIM ima karakteristike kao i klasični fizički SIM, a novost je aktivacijski QR kod.

Interna memorija eSIM-a također omogućuje pohranu kontakata kako i fizički SIM, ali brisanjem eSIM profila s uređaja brišu se i svi podaci pohranjeni na eSIM-u.

Prilikom promjene s fizičkog SIM-a na eSIM potrebno je sve kontakte pohraniti na Google, IOS ili sličan račun.

Je li ti odgovor pomogao?