Mogu li neiskorištene jedinice uključene u mj.naknadu tarife/opcije prebaciti u sljedeći mjesec?

Ne, nije moguće prebaciti neiskorištene jedinice. Svaki mjesec dodjeljuju ti se jedinice uključene u tvoju tarifu i one su ti na raspolaganju za potrošnju unutar tog mjeseca.

Je li ti odgovor pomogao?