Koji su korisni kontakti vezani uz obranu djece od e-nasilja?

Pravobraniteljica za djecu
Telefon: 01/ 4929 669
Fax: 01/ 4921 277
E-mail: info@dijete.hr
http://www.dijete.hr/

Hrabri telefon
Telefon za prijavljivanje zlostavljanja: 0800 0800
Telefon: 01/ 3793 000
Fax: 01/ 3793 000
E-mail: info@hrabritelefon.hr
http://www.hrabritelefon.hr/

Je li ti odgovor pomogao?