Kako funkcionira plaćanje tarife unaprijed?

Odaberi jednu od četiri tarife, a zatim odaberi želiš li je platiti 3 ili 6 mjeseci unaprijed. Ovisno o tarifi koju odabereš i broju mjeseci (3 ili 6) primijenit će se popust na ukupni iznos. Prva tarifa se odmah aktivira, a svaka sljedeća nakon 30 dana od zadnje aktivirane.
 

Je li ti odgovor pomogao?