Što kad istekne plaćeno razdoblje? Koju tarifu ću koristiti?

Istekom unaprijed plaćenog razdoblja, ako imaš dovoljan iznos na računu, tarifa će se produljiti na razdoblje od standardnih 30 dana i po standardnoj cijeni, a pritom će se nepotrošeni promet prebaciti u sljedeći mjesec. Ako to želiš, prije produljenja na 30 dana možeš ponovno u Moj A1 aplikaciji odabrati plaćanje tarife unaprijed i na taj način postići najpovoljniju cijenu.
 

Je li ti odgovor pomogao?