LIFE4GREENBROADBAND

LIFE4GREEN BROADBAND

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo te održanju bioraznolikosti i ekosustava.

Koordinator projekta: Kontakt osoba:
A1 Hrvatska d.o.o. A1 Hrvatska d.o.o. 
Korporativne komunikacije
komunikacije@A1.hr

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos održivom prijelazu prema klimatski neutralnom gospodarstvu do 2050. godine te ostvarenje EU ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2030. godine kroz smanjenje emisije stakleničkih plinova u  telekomunikacijskoj industriji (ne-ETS sektor).
life4green life4green

Specifični cilj projekta

Glavni specifični cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u elektroničkim komunikacijskim mrežama u Hrvatskoj kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova. Implementacijom solarnih ploča i free cooling sustava na bazne stanice A1 Hrvatska će godišnje smanjiti potrošnju od 1.721.560 kWh što je ujedno smanjenje emisije CO2 od 404 tone. 

Projekt također ima za cilj doprinijeti poboljšanju baze znanja za razvoj i provedbu djelotvornih akcija ublažavanja klimatskih promjena u telekomunikacijskom sektoru i primjenu rješenja najbolje prakse koja su prikladna za repliciranje, prijenos i popularizaciju korištenja obnovljive energije i energetske učinkovitost u elektroničkoj komunikacijskoj mreži.
life4green life4green
Ukupna vrijednost projekta: Ukupni prihvatljivi troškovi: EU udio u financiranju projekta: Razdoblje provedbe:
16.265.790 milijuna kuna 16.265.790 milijuna kuna 8.946.180 milijuna kuna 5. srpnja 2021. – 31. prosinca 2024.