Poslodavac mi je dao pretplatnički mobilni broj, kako da provjerim koliko mi je interneta preostalo?

Pošalji SMS poruku ? na broj 13222 za provjeru trenutne potrošnje u sklopu koje će biti navedeno koliko interneta imaš na raspolaganju, uz dodatne usluge uključene u tarifu.

Preostalu količinu jedinica (MB, minuta, SMS poruka) možeš provjeriti i putem usluge Moj A1.

Je li ti odgovor pomogao?