Što je to Naknada za pristup fiksnim uslugama?

Pokreće nas činjenica da su naši korisnici najzadovoljniji na tržištu. Želimo osigurati superiornu kvalitetu usluge i mreže, a naš je trud potvrdilo i neovisno stručno istraživanje P3 koje je pokazalo da imamo najbolju mobilnu i fiksnu mrežu u Hrvatskoj.

Trudimo se konstantno poboljšavati kvalitetu usluge kao i stabilnost interneta, maksimalno povećavati brzine te ponuditi nove, još atraktivnije, TV sadržaje.

Sva poboljšanja fiksnih usluga iziskuju povećana ulaganja, a samim time i veće troškove poslovanja. 

Kako bismo pratili trendove i omogućili najkvalitetniju uslugu na tržištu i u budućnosti, od 1. rujna 2019. svi naši postojeći i novi korisnici fiksnih paketa na računu imaju iskazanu stavku Pristup uslugama fiksne mreže u iznosu od 20 kn mjesečno (s uključenim PDV-om). 

Ta je stavka obračunata na mjesečnim računima počevši od računa za rujan 2019. koji ste primili u listopadu.

Naknada se ne naplaćuje Homebox, Officebox i SAT TV korisnicima.

Je li ti odgovor pomogao?