Imam Osnovni Sportski paket ili Dodatni Sportski paket, što mi se mijenja u ponudi? 

PlanetSport kanali će biti zamijenjeni sa novim kanalima Arena Sport 7-10. 
Na novim kanalima ćete moći uživati u još više premium sportskog sadržaja po istoj cijeni kao i do sada. 
 

Je li ti odgovor pomogao?