Pohranite faks poruke u digitalnom obliku

Fax2Mail

Fax2Mail sustav omogućava slanje, primanje i pohranu faks poruka korištenjem računala ili drugih telekomunikacijskih uređaja poput pametnih telefona ili tableta.
 

Prednosti ovakvog načina slanja i primanja faksa su ušteda vremena i uredskog materijala, slanje i primanje faksa s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu i pohrana faks poruka u digitalnom obliku bez gubitka kvalitete. Usluga Fax2Mail omogućava vam istodobno slanje faks poruka na više brojeva.

Manje troškova, više vremena uz Fax2Mail!

 Uštedite vrijeme i novac
Brinite o okolišu
 Budite u korak s vremenom i novim tehnologijama
 

Zašto koristiti Fax2Mail?

 

Bez faks uređaja i potrošnog materijala

Nema troškova faks uređaja ni njihovog održavanja, trošenja papira, carbon film folije, tonera i tinti.

Ušteda vremena

Zaboravite na čekanje signala, fotokopiranje i arhiviranje! Jednu poruku sada možete slati na više adresa istovremeno i tako uštedjeti vrijeme! Nije vam potrebna ni osoba koja raznosi faks poruke po tvrtki – uz Fax2Mail sustav štedite dragocjeno radno vrijeme.

Sigurnost i arhiva

Faks poruka stiže direktno do primatelja (u njegov mailbox), a ne na neko udaljeno mjesto gdje postoji realna mogućnost da završi u krivim rukama. Fax2Mail arhiva omogućuje centralizirano i digitalno arhiviranje svih poslanih i primljenih faks poruka. Digitalna potvrda o poslanom faksu dolazi na vaš e-mail račun.

Bez dodatne telefonske pretplate

Zašto plaćati telefonsku pretplatu za faks liniju? Na korištenje dobivate telefonski (faks) broj, jednako kao da posjedujete telefonsku liniju.

Ekologija

Korištenjem Fax2Mail sustava pridonosite očuvanju okoliša. Svake godine na slanje faks poruka potroši se cca 2.000.000 listova papira.

Mjesečna naknada 25 kn
(31,50 kn)
Slanje faks poruke unutar nacionalne mreže (stranica A4 formata, mobilna i fiksna mreža) 0.50 kn
(0.63 kn)
Slanje faks poruke prema međunarodnim mrežama (stranica A4 formata) 1.50 kn
(1.88 kn)
Mjesečna naknada uključuje 30 poslanih faks stranica (A4 formata) unutar nacionalne mreže.
 
Korisničko ime: fax2maildemo
Lozinka: Fax2mail123
 
Kako koristiti Fax2Mail uslugu? Sve detalje saznajte u priručniku.