Fax2Mail

Ušteda vremena i novaca
 

Briga o okolišu

 

Korištenje najnovijih tehnologija

 

Što je Fax2Mail?

Fax2Mail sustav omogućava slanje, primanje i pohranu faks poruka korištenjem računala ili drugih telekomunikacijskih uređaja poput pametnih telefona ili tableta.

Zašto A1?

 Cjelovito rješenje sa nizom dodatnih funkcionalnosti 
 Pohrana faks poruka u digitalnom obliku 
 Slanje faks poruka na više brojeva
 Nema kapitalnih ulaganja, sve se plaća kroz mjesečnu naknadu
 Cloud rješenje bez brige o održavanju
 Korisnička podrška 24/7/365
 Flat tarifa
 

 

A1 Fax2Mail tarifa

  Fax broj
  30 faks stranica unutar nacionalne mreže 
  1 GB arhive
  Web based aplikacija
  Digitalni potpis
  Uređivanje naslovnice
  Document management sustav 

 

Kontaktirajte nas

Kome je usluga namjenjena?

 Tijela državne uprave
 Tijela lokalne i područne samouprave 
 Zdravstvene ustanove
 Odvjetnički uredi
 Tvrtke koje se bave prodajom 

 

Vrijednost za korisnika

 Štednja električne energije
 Privatnost i sigurnost 
 Upravljanje arhivom
 Digitalni potpis
 Raspoloživost u uredu i izvan             

Korisničko ime: fax2maildemo
Lozinka: Fax2mail123