exoscale exoscale

A1 Exoscale

podaci

OBJECT STORAGE

Redundantan Object Storage s niskom latencijom i visokog bandwith-a.

cloud

SSD SERVERI

SSD serveri u Oblaku visokih performansi s dual 25Gbps sigurnom privatnom mrežom.

potraznja

GRAFIČKA SNAGA

1-4 Tesla P100 ili V100 NVIDIA kartice u slučaju potrebe za grafičkom snagom.

laptop

DNS

Za DNS se brine Anycast DNS i geo-replicirana redudancija.



Što je A1 Exoscale?

A1 Exoscale je Cloud (Compute) platforma predviđena za timove koji su naviknuti i/ili žele rad u Oblaku te traže brzu kreaciju virtualnih okolina, a bez vezanja za različite dobavljače. Kao takva, omogućuje agilnim razvojnim timovima izrazito brzo i prilagodljivo podizanje virtualnih okolina uz fleksibilno plaćanje.

A1 Exoscale sukladan je zakonima o privatnosti podataka i GDPR-u budući da podaci ostaju u Europskoj uniji. Rješenje je rašireno kroz 4 podatkovna centra koji se nalaze u europskim gradovima, a novi su u planu.

Vrijednost za korisnika

Vrijednost za korisnika

Organizacija poslovanja

Bolja organizacija poslovanja ako postoje timovi smješteni na različitim lokacijama.

Operativni troškovi

Učinkovitije usmjeravanje operativnih troškova poslovanja zbog mogućnosti fleksibilnog načina plaćanja.

Sigurnost poslovanja

Nema brige o sigurnosti poslovanja budući da je usluga u skladu sa standardima: Cobit, HIPAA/Hitech Act, ISO/ IEC 27001-2005, NISTSP800-53, FedRAMP, PCI DSSv2.0, BITS Shared Assessments, GAPP.