Call centar

Funkcionalna korisnička podrška jedan je od osnovnih čimbenika uspješnog poslovanja. Biz Call Centar objedinjuje funkcionalnosti pozivnog centra i sustava za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM).

 

 

A1 Business Solutions Biz Call Centar unapređuje poslovanje automatizacijom korisničkih poslovnih procesa:

Usluga omogućuje pregled korisnika, prijašnje interakcije, povijest proizvoda i postavki te profesionalan pristup korisnicima

Smanjuje vrijeme učenja agenata, sukladno prati vaše poslovne potrebe, pospješuje rad agenata pružajući brz i jednostavan pristup potrebnom znanju i resursima putem objedinjenog sučelja

Implementacija bez većih kapitalnih investicija