Pričuvni pristup preko najkvalitetnije mobilne mreže.Usluga Pričuvna veza Pro omogućuje pričuvni pristup preko A1 mobilne mreže za  primarnu uslugu pristupa internetu ili uslugu podatkovnog IP-VPN povezivanja vaših lokacija.

 

 pričuvni pristup preko najkvalitetnije 4G mobilne mreže

usluga uključuje najam profesionalnog usmjernika s 4G modemom i integriranom SIM karticom

u ponudi je najam dvije vrste antena, unutarnje ili vanjske, ovisno o jakosti mobilnog signala na lokaciji pružanje usluge

u slučaju aktivacije mobilnog pričuvnog pristupa zbog smetnja na primarnom pristupu, ostvareni mobilni podatkovni promet je neograničen (flat rate) uz najveću dostupnu brzinu

u slučaju pričuvnog pristupa za primarnu internetsku usluge, isti javni IP adresni prostor će biti dostupan i na pričuvnom pristupu

A1 osigurava nadzor usluge pričuvnog pristupa, te proaktivni nadzor primarne usluge bez dodatne naknade