Cjenik na brodovima i zrakoplovima

Zahvaljujući roaming ugovorima s operaterima A1 vam omogućuje korištenje GSM usluge na brodovima i u zrakoplovima koji imaju pokrivenost uslugom roaming operatera. Usluge GSM na brodovima i GSM u zrakoplovima su uključene svim A1 pretplatnicima.


Ukoliko želite ostvariti komunikaciju sa broda ili zrakoplova samo odaberite mrežu na svom mobilnom uređaju koja je podržana prijevoznim sredstvom kojim putujete.
 

Naplata za govorne pozive se vrši prema cjeniku za govorne roaming usluge (zona Svijet/Ostale mreže), kao i za prijenos podataka prema cjeniku za roaming podatkovne usluge (unutar Svijeta/Ostalih mreža) koji imate uključen uz svoj tarifni model. Više informacija o usluzi saznajte pozivom Službi na korisnike na 0800 091091 ili na A1 prodajnim mjestima.

 

GSM na brodovima

A1 vam omogućuje korištenje GSM usluge na brodovima na kojima postoji pokrivenost uslugom operatera Sweden Seanet (Maritime), Norway MCP (Maritime), USA Maritime i Malta Maritime.
 

Preko navedenih operatera omogućena vam je mobilna glasovna komunikacija iako niste na kopnu. Kod korištenja mreže operatera na brodu, ovisno o odabranom operateru, na raspolaganju su vam govorni pozivi (dolazni i odlazni pozivi), SMS, MMS i prijenos podataka.
 

Naplata za govorne pozive, SMS, MMS i prijenos podataka vrši se prema roaming cjeniku uključenom uz tarifu (Cijene u ostalim mrežama, zona Ostale zemlje).

GSM u zrakoplovima

A1 vam omogućuje korištenje GSM usluge u zrakoplovima koji imaju pokrivenost uslugom operatera OnAir Switzerland i AeroMobile Norway.

Svakako mobilni uređaj možete koristiti i u zrakoplovima tijekom leta. Ovisno o odabranom operateru, od usluga su vam na raspolaganju govorni pozivi (dolazni i odlazni), SMS i MMS te prijenos podataka.
 

Korištenje mobilnog uređaja u zrakoplovu dozvoljeno je pod sljedećim uvjetima: mobilne uređaje nije dozvoljeno koristiti tijekom polijetanja i slijetanja zrakoplova, korištenje usluge je dozvoljeno tijekom leta samo kada je isključen znak „No Mobile".
 

Naplata za govorne pozive, SMS, MMS i prijenos podataka vrši se prema roaming cjeniku uključenom uz tarifu (Cijene u ostalim mrežama, zona Ostale zemlje).