Osiguranje ekrana vašeg A1 mobilnog uređaja garantira vam popravak u slučaju štete ekrana mobitela ili tableta, bez obzira u kojoj zemlji je šteta nastala. 


 

ekran

Oko 80% svih šteta se odnosi upravo na štetu ekrana.

trošak

Prosječan trošak zamjene ekrana iznosi oko 1000 kn .

šteta

Svaka peta osoba u prvih godinu dana ošteti svoj uređaj.

Kako ugovoriti osiguranje i koliko ću plaćati?

osiguranje plaćate ovisno o cijeni mobilnog uređaja, ali već od 9 kune mjesečno putem A1 računa
 

bez ugovorne obveze, možete otkazati bilo kada
 

ugovorite osiguranje ekrana odmah pri kupovini uređaja ili u roku od 30 dana nakon kupovine na Moj A1 aplikaciji ili portalu
 

Osigurajte svoj novi mobitel
osiguranje ekrana kako aktivirati osiguranje ekrana kako aktivirati

Što u slučaju loma ekrana?

Štetni događaj loma ekrana prijavljujete L'amie Službi za korisnike:
 

putem Moj A1 aplikacije i Moj A1 portala, svaki dan od 0-24h
 

na web stranicama L'amie
 

pozivom na L'amie broj 0800 8084, pon-pet, 9-17

Gdje odnosite uređaj?

Nakon što L'amie prihvati vašu prijavu:
 

uređaj može preuzeti dostavna služba
 

možete ga predati u poslovnicama Hrvatske pošte ili na A1 prodajnim mjestima
 

 vaš popravljeni uređaj preuzet ćete na isti način na koji ste ga i predali

Vaš uređaj popravit će sigurne ruke ovlaštenog servisa.

Kako ugovoriti Osiguranje ekrana?

Nakon što odaberete svoj novi uređaj u A1 webshopu, na koraku "Dodatne pogodnosti" možete odabrati Osiguranje ekrana i osigurati svoj ekran od loma ili puknuća. Svoj ekran možete osigurati i unutar Moj A1 aplikacije, 30 dana od kupovine mobitela.

Je li prvi odštetni zahtjev besplatan?

Prvi odštetni zahtjev za popravkom ekrana uređaja je besplatan. Za svaki sljedeći odštetni zahtjev koji je upućen istekom vremenskog razdoblja od 12 mjeseci od dana kada se dogodio prethodni Osigurani slučaj, korisniku neće biti naplaćeno učešće (odbitna franšiza) za popravak ekrana. Međutim, ako se sljedeći Osigurani slučaj dogodi unutar vremenskog razdoblja od 12 mjeseci od dana kada se dogodio prethodni Osigurani slučaj, korisnik plaća učešće (odbitna franšiza) u iznosu koji je naveden na Polici osiguranja (Ugovor o Osiguranju Ekrana), a učešće iznosi 10% maloprodajne cijene kupljenog uređaja dok za uređaje čija je maloprodajna cijena veća od 7.500 kn iznos učešća je 750 kn. Iznos učešća za popravak ekrana bit će obračunat na A1 mjesečnom računu nakon upućivanja odštetnog zahtjeva od strane korisnika i prihvaćanja istoga od strane L’amie.

Koliko iznosi premija osiguranja ekrana?

Mjesečna premija iznosi 24 kune za 1 osigurani ekran uređaja, plaća se unaprijed za osigurano razdoblje od 30 dana, a obračunava se i naplaćuje na A1 mjesečnom računu. Na prvom A1 mjesečnom računu nakon ugovaranja Osiguranja ekrana, bit će iskazana premija od 24 kuna za prvi period osiguranja od 30 dana i premija od 24 kune za drugi period osiguranja od 30 dana - kako bi osigurali da vaš ekran uređaja bude kontinuirano osiguran. Na svim budućim A1 mjesečnim računima bit će obračunata samo jedna premija.

Maloprodajna cijena uređaja Mjesečna premija
do 999,99 kn 9 kn
od 1.000,00 kn do 1.999,99 kn 19 kn
od 2.000,00 kn do 3.499,99 kn 24 kn
više od 3.500,00 kn 34 kn

Polica osiguranja

Možete ugovoriti policu osiguranja ekrana za svaki novi uređaj (telefon ili tablet) iz ponude A1. Polica osiguranja ekrana vrijedi od dana ugovaranja na najdulji rok od 5 godina. Polica osiguranja je važeća sve dok na vrijeme podmirujete svoje A1 mjesečne račune. Osiguranje ekrana možeš otkazati bilo kada:

Putem Moj A1 aplikacije i Moj A1 portala.
 

Slanjem emaila na L’amie adresu: osiguranjeekrana@lamie-direct.com uz navođenje sljedećih podataka: broj police, tel. broj linije, ime, prezime, adresa, tip/naziv uređaja, IMEI uređaja ili slanjem pisma poštom na L’amie adresu: L’AMIE AG lifestyle insurance services, Hasnerstrasse 2, 4020 Linz, Austrija, uz navođenje sljedećih podataka: broj police, tel. broj linije, ime, prezime, adresa, tip/naziv uređaja, IMEI uređaja.