Osiguranje ekrana vašeg A1 mobilnog uređaja garantira vam popravak u slučaju štete ekrana mobitela ili tableta, bez obzira u kojoj zemlji je šteta nastala. 


 

Kako ugovoriti osiguranje i koliko ću plaćati?

osiguranje plaćate ovisno o cijeni mobilnog uređaja, ali već od 1,4 € mjesečno putem A1 računa
 

bez ugovorne obveze, možete otkazati bilo kada
 

ugovorite osiguranje ekrana odmah pri kupovini uređaja ili u roku od 30 dana nakon kupovine na Moj A1 aplikaciji ili portalu
 

osiguranje ekrana kako aktivirati osiguranje ekrana kako aktivirati

Što u slučaju loma ekrana?

Štetni događaj loma ekrana prijavljujete L'amie Službi za korisnike:
 

putem Moj A1 aplikacije i Moj A1 portala, svaki dan od 0-24h
 

na web stranicama L'amie
 

pozivom na L'amie broj 0800 8084, pon-pet, 9-17

Gdje odnosite uređaj?

Nakon što L'amie prihvati vašu prijavu:
 

uređaj može preuzeti dostavna služba
 

možete ga predati u poslovnicama Hrvatske pošte ili na A1 prodajnim mjestima
 

 vaš popravljeni uređaj preuzet ćete na isti način na koji ste ga i predali

Vaš uređaj popravit će sigurne ruke ovlaštenog servisa.

Kako ugovoriti Osiguranje ekrana?

Nakon što odabereš svoj novi uređaj u A1 webshopu, na koraku "Dodatne pogodnosti" možeš odabrati Osiguranje ekrana i osigurati svoj ekran od loma ili puknuća. Svoj ekran možeš osigurati i unutar Moj A1 aplikacije, 30 dana od kupovine mobitela.

Je li prvi odštetni zahtjev besplatan?

Prvi odštetni zahtjev za popravkom ekrana uređaja je besplatan. Za svaki sljedeći odštetni zahtjev koji je upućen istekom vremenskog razdoblja od 12 mjeseci od dana kada se dogodio prethodni Osigurani slučaj, korisniku neće biti naplaćeno učešće (odbitna franšiza) za popravak ekrana. Međutim, ako se sljedeći Osigurani slučaj dogodi unutar vremenskog razdoblja od 12 mjeseci od dana kada se dogodio prethodni Osigurani slučaj, korisnik plaća učešće (odbitna franšiza) u iznosu koji je naveden na Polici osiguranja (Ugovor o Osiguranju Ekrana), a učešće iznosi 10% maloprodajne cijene kupljenog uređaja dok za uređaje čija je maloprodajna cijena veća od 995,42 € iznos učešća je 99,54 €. Iznos učešća za popravak ekrana biti će obračunat na A1 mjesečnom računu nakon upućivanja odštetnog zahtjeva od strane korisnika i prihvaćanja istoga od strane L’amie.

Koliko iznosi premija osiguranja ekrana?

Mjesečna premija ovisi o maloprodajnoj cijeni uređaja. Iznos se kreće od 1,4 €/mj. za 1 osigurani ekran uređaja, plaća se unaprijed za osigurano razdoblje od 30 dana, a obračunava se i naplaćuje na A1 mjesečnom računu. Na prvom A1 mjesečnom računu nakon ugovaranja Osiguranja ekrana, bit će iskazana premija za prvi period osiguranja od 30 dana i premija za drugi period osiguranja od 30 dana - kako bi osigurali da tvoj ekran uređaja bude kontinuirano osiguran. Na svim budućim A1 mjesečnim računima bit će obračunata samo jedna premija.

9
Maloprodajna cijena uređaja Mjesečna premija
do 132 € 1,4 €
od 133 € do 265 € 2,9 €
od 266 € do 464 € 3,4 €
više od 465 € 4,9 €

Polica osiguranja

Možeš ugovoriti policu osiguranja ekrana za svaki novi uređaj (telefon ili tablet) iz ponude A1. Polica osiguranja ekrana vrijedi od dana ugovaranja na najdulji rok od 5 godina. Polica osiguranja je važeća sve dok na vrijeme podmiruješ svoje A1 mjesečne račune. Osiguranje ekrana možeš otkazati bilo kada:

Putem Moj A1 aplikacije i Moj A1 portala.
 

Slanjem emaila na L’amie adresu: osiguranjeekrana@lamie-direct.com uz navođenje sljedećih podataka: broj police, tel. broj linije, ime, prezime, adresa, tip/naziv uređaja, IMEI uređaja ili slanjem pisma poštom na L’amie adresu: L’AMIE AG lifestyle insurance services, Hasnerstrasse 2, 4020 Linz, Austrija, uz navođenje sljedećih podataka: broj police, tel. broj linije, ime, prezime, adresa, tip/naziv uređaja, IMEI uređaja.