Upute za korištenje - govorne usluge

Donosimo vam popis uputa za korištenje telefonskih uređaja.

Nudimo vam i upute za korištenje portala za konfiguraciju glasovne usluge i korištenje aplikacije.